Menu

Søg på sitet

Vores bæredygtige fonde

BankInvests svanemærkede fonde investerer i virksomheder og obligationer, der:

  • Scorer højt på understøttelse af FN’s verdensmål
  • Har et lavt CO2-aftryk sammenlignet med benchmark

Samtidig ekskluderes investeringer i virksomheder med mere end 5 % omsætning fra:

  • Våben
  • Tobak
  • Atomkraft
  • Fossile brændstoffer

BankInvests svanemærkede fonde

Navn
Afkast i dag
ISIN
Risiko
Indre værdi
Afkast i dag
År til dato
Indløsning
Emission
Data fra
Seneste måned
1 år
3 år
5 år
7 år
10 år
ISIN
2021
2020
2019
CI/VI Prospekt Regnskab Vedtægter Investorbrev Bæredygtigt aftryk Faktaark

Svanemærkede bæredygtige investeringsfonde

BankInvests investeringer har en standard for ansvarlighed, der skal overholdes på tværs af alle vores investeringsprodukter. Derudover tilbyder vi også tre svanemærkede aktie- og obligationsfonde, som imødekommer en ekstra række kriterier.

Vores svanemærkede investeringsfonde scorer meget højt i deres bidrag til FN’s verdensmål, har et meget lavt CO2-aftryk og ekskluderer investeringer i virksomheder, der har mere end 5% af deres omsætning fra våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer.

De to globale fonde kompenserer desuden for ejerandelen af det CO2-aftryk, som virksomhederne, de investerer i, udleder. Det gøres gennem godkendte CO2-kreditter, som BankInvest køber. Hvis en virksomhed udleder 100.000 tons CO2, og BankInvest ejer 1% svarende til 1.000 tons CO2, vil BankInvest købe CO2-kreditter svarende til en reduktion på 1.000 tons CO2.

 

Går det ud over afkastet?

Mange oplever, at afkastet fra bæredygtige investeringer konkurrerer fint med afkastet fra andre investeringer. En stor undersøgelse viser, at investorer med stor sandsynlighed får et højere afkast på aktier i virksomheder, der opfører sig ansvarligt og bæredygtigt.

Når virksomheden tager arbejdsforhold, miljø og basale rettigheder alvorligt, skaber det ganske enkelt værdi i det lange løb.

 

Når du investerer bæredygtigt, er du med til at reducere CO₂-udledningen i verden

Kilde: BankInvests beregninger per. januar 2021. Gennemsnitlig formue på 1,4 mio. kr. set over 42 år (arbejdsliv) er baseret på rapport fra CBS Professor Jesper Rangvids ”Danskernes opsparing – med særligt blik på investeringsforeninger”.​ CO₂ reduktionen ved bæredygtige investeringer er ved en 50-50 investering i BankInvest Globale Aktier Bæredygtig Udvikling og Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling sammenlignet med en investering i verdensmarkedet.​

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld