Menu

Søg på sitet

Investorforum - BI Management A/S

Investorforum - BI Management A/S

I henhold til lov om finansiel virksomhed har investorer i de foreninger et investeringsforvaltningsselskab har under forvaltning ret til at vælge en repræsentant til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Lovgrundlaget fremgår af § 98 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis du er investor i en af de af BI Management A/S administrerede investeringsforeninger, har du derfor mulighed for at være med til at vælge en repræsentant til bestyrelsen i BI Management A/S. De nærmere regler for afholdelse af valget er angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.

» Læs valgregulativet for afholdelse af investorforum i BI Management A/S

 

BI Management A/S gennemfører valget ved elektronisk afstemning i perioden 20. februar til 1. marts 2023.

Stemmeret beregnes på baggrund af den enkelte investors relative navnenoterede andel af den samlede formue under administration af BI Management A/S, opgjort per 11. februar 2023. Stemmeretten forudsætter således navnenotering per denne dato. Selve stemmeafgivelsen sker ved at logge på den særlige stemmeportal ved brug af NemID eller Log-in kode. Stemmeportalen vil i afstemningsperioden være tilgængelig her på siden.

Interesserede investorrepræsentant-kandidater opfordres samtidig til at opstille. Det er ikke et krav for at kunne opstille som kandidat, at man selv er investor. Det investorvalgte bestyrelsesmedlem vil være underlagt samme betingelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer i BI Management A/S, herunder i relation til honorar, ansvar, beslutningskompetence, tavshedspligt med videre. Det investorvalgte bestyrelsesmedlem skal tiltræde bestyrelsens forretningsorden ved sin tiltrædelse.

Valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem følger den et-årige valgperiode for de øvrige bestyrelsesmedlemmer i BI Management A/S. Det investorvalgte bestyrelsesmedlem indtræder således på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2023 og udtræder automatisk på den følgende ordinære generalforsamling.

Opstilling sker ved at udfylde nedennævnte oplysningsskema og fremsende det til BI Management A/S via email til [email protected] sammen med et CV.

» Hent oplysningsskema til investorrepræsentant-kandidater

Bemærk, at det udfyldte oplysningsskema og CV skal være BI Management A/S i hænde senest den 6. februar 2023.


Nedenfor kan du se en liste over de investorrepræsentant-kandidater der indtil videre er opstillet. Listen indeholder oplysninger om de opstillede kandidater og opdateres løbende med nye kandidater frem til opstillingsfristens udløb.

» Se liste med opstillede kandidater

Valget af investorrepræsentanten afgøres ved simpelt flertal og resultatet forventes offentliggjort her på hjemmesiden umiddelbart efter afstemningsperiodens udløb.

Bemærk, at du som investorvalgt bestyrelsesmedlem, på linje med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal godkendes af Finanstilsynet, som vurderer, om kravene til egnethed og hæderlighed er opfyldt (fit & proper). Kravene til egnethed og hæderlighed fremgår blandt andet af Finanstilsynets vejledning om vurdering af egnethed og hæderlighed. BI Management A/S sørger for den nødvendige anmeldelse af valget til Erhvervsstyrelsen og bistår med det fornødne i forbindelse hermed.


For spørgsmål eller hjælp kan BI Management A/S kontaktes på [email protected]. Stemmeportalen er udviklet af Computershare A/S. For tekniske spørgsmål og support vedrørende brug af stemmeportalen kan Computershare kontaktes på [email protected].

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld