Menu

Søg på sitet

Investorforum - BI Management A/S

Investorforum - BI Management A/S

I henhold til lov om finansiel virksomhed har investorer i de foreninger, et investeringsforvaltningsselskab har under forvaltning, ret til at vælge en repræsentant til investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse. Lovgrundlaget fremgår af § 98 i lov om finansiel virksomhed.

Hvis du er investor i en af de af BI Management A/S administrerede investeringsforeninger, har du derfor mulighed for at være med til at vælge en repræsentant til bestyrelsen i BI Management A/S. De nærmere regler for afholdelse af valget er angivet i det af bestyrelsen fastsatte valgregulativ.

» Læs valgregulativet for afholdelse af investorforum i BI Management A/S

 

BI Management A/S har gennemført valget af investorrepræsentant for valgperioden 2024-2025.

På indstilling fra bestyrelserne i BI Management A/S og BankInvest foreningerne opstillede Ingelise Bogason som investorrepræsentant-kandidat. Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 12. februar 2024 var opstillet yderligere kandidater, anses Ingelise Bogason som valgt til investorrepræsentant.

Idet valgperioden for det investorvalgte bestyrelsesmedlem følger den et-årige valgperiode for de øvrige bestyrelsesmedlemmer i BI Management A/S, indtræder Ingelise Bogason på bestyrelsens konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af BI Managements A/S' ordinære generalforsamling den 11. april 2024 og udtræder automatisk på den følgende ordinære generalforsamling.

Nyt valg til investorrepræsentant forventes at blive afholdt igen i begyndelsen af 2025.

For spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan BI Management A/S kontaktes på [email protected].

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld