Menu

Søg på sitet

Ansvarsfraskrivelse

BankInvests hjemmeside har udelukkende til formål at orientere om BankInvest aktiviteter. De offentliggjorte oplysninger, herunder vurderinger, skøn og forventninger til den fremtidige udvikling på værdipapirmarkederne offentliggjort på hjemmesiden er udelukkende BankInvests forventninger og således på ingen måde rådgivning. Det er BankInvests opfattelse, at samtlige publikationer er korrekte og retvisende.

Hjemmesiden indeholder historiske tal, allokeringer, prospekter, vedtægter, nyheder, kommentarer samt vores forventninger til fremtiden. Disse oplysninger er baseret på offentligt tilgængelige informationer og egne beregninger og analyser. BankInvest indestår ikke for, at de på hjemmesiden angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling også vil være i overensstemmelse med den faktiske udvikling på markedet.

Oplysninger på hjemmesiden er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud på eller opfordring til at købe eller sælge værdipapir samt investeringsbeviser. BankInvest garanterer heller ikke for oplysningernes rigtighed og fuldstændighed. De offentliggjorte informationer, beregninger, skøn og vurderinger træder heller ikke og kan ikke træde i stedet for kundernes og deres rådgiveres vurderinger af markedet. BankInvest opfordrer til, at alle kunder og særligt ikke professionelle kunder søger den fornødne rådgivning, forinden disse køber eller sælger værdipapirer.

BankInvest er ikke ansvarlig for, at markedet ikke udvikler sig i overensstemmelse med de angivne prognoser, den historiske udvikling, offentliggjorte beregninger og egne forventninger. BankInvest kan ikke gøres ansvarlig for tab, som besøgende på hjemmesiden får som følge af handlinger, der er reflekteret af oplysningerne på hjemmesiden.

BankInvest er heller ikke ansvarlige for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til hjemmesiden, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i BankInvests datasystem eller telekommunikationssystemer. Endvidere er BankInvest ikke ansvarlig for tab og skader forårsaget af svig, svindel samt data- og cyberkriminalitet, herunder "deep linking" eller manglende tilgængelighed til hjemmesiden.

BankInvest ejer ophavsretten til denne hjemmeside, hvorfor enhver anvendelse eller videreforanstaltning forudsætter tilladelse fra BankInvest. Ved enhver benyttelse af sitet og den heri tilgængelige information gælder, at al information på sitet er ejet af BankInvest og beskyttet efter den til enhver gældende ophavsretlige varemærkeretlige lovgivning og må ikke mangfoldiggøres i nogen form uden skriftlig godkendelse fra BankInvest. Oplysningerne må hverken videregives i original eller i ændret form.

Den besøgende kan til enhver tid kontakte BankInvest for yderligere information eller anmode om korrektion i tilfælde af fejl. Eventuelle spørgsmål rettes til BankInvest, Bredgade 40, 1260 København K, Danmark eller [email protected].

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © 200x-200y Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld