Menu

Søg på sitet

Omkostninger

Når man køber eller sælger investeringsbeviser fra BankInvest, skal man betale handelsomkostninger (også kaldet kurtage). Omkostningerne varierer alt efter, hvor og hvordan man handler. Spørg dit pengeinstitut om deres kurtagesatser.

Ud over kurtagesatsen er der også forskel på kursen af investeringsbeviserne, alt efter udbud og efterspørgsel i papiret på børsen den pågældende dag. Kursen vil dog altid ligge mellem den gældende emissions- og indløsningspris. Emissionsprisen, som er din maksimale købskurs, vil altid ligge lidt over en afdelings indre værdi, mens indløsningsprisen (laveste salgskurs) altid vil ligge lidt under. Forskellen dækker de omkostninger, som er forbundet med handlen, blandt andet de omkostninger, som BankInvest skal betale videre for at købe og sælge de underliggende værdipapirer. Ovenstående forudsætter naturligvis, at kapitalmarkederne fungerer normalt.

Administrationsomkostninger

I tillæg til handelsomkostninger betaler man også administrationsomkostninger, kaldet løbende omkostninger. Omkostningerne dækker de udgifter, BankInvest har til administration og pleje af investeringerne. Det er fx honorar til bestyrelse, revisor, honorering for investeringsrådgivning og administration.

En væsentlig del af administrationsomkostningerne kan gå til honorering af pengeinstitutternes rolle som rådgiver om investering i BankInvests foreninger og afdelinger.

Derudover dækker administrationsomkostningerne bogføring og udarbejdelse af regnskaber, administration af regler og lovgivning i forhold til myndigheder, kontrol og varetagelse af investeringsbeslutninger med mere.

Omkostninger til at gennemføre porteføljeplejen kaldes transaktionsomkostninger og dækker de direkte og indirekte handelsomkostninger. Direkte handelsomkostninger er f.eks. den kurtage der betales for at købe og sælge de underliggende værdipapirer i porteføljen, mens indirekte handelsomkostninger afspejler at der er forskel mellem købs- og salgspris på de værdipapirer, der indgår i porteføljeplejen.


Forskel på afdelingsomkostninger

Afdelingerne med danske obligationer har generelt store formuer, og investeringerne kan varetages med relativt begrænsede ressourcer. Det samme gælder rådgivningen. Det betyder, at omkostningerne til investeringsrådgivning og administration kan holdes på et lavere niveau målt i procent af formuen for disse afdelinger i forhold til de mere ressourcekrævende og ofte specialiserede aktieafdelinger.

De løbende omkostninger opgøres i procent og trækkes dagligt fra afdelingernes formue. Transaktionsomkostninger beror typisk på et estimat, og vil blive afregnet alt efter hvor meget der handles i forbindelse med porteføljeplejen. Alle afkast er opgjort efter omkostninger.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld