Menu

Søg på sitet

Cookie- & privatlivspolitik

BankInvest-koncernen

BankInvest-koncernen består af moderselskabet BI Holding A/S samt de to datterselskaber BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og BI Management A/S.

BI Holding A/S leverer administrative ydelser, herunder IT til datterselskaberne. 

BI Management A/S varetager som investeringsforvaltningsselskab og forvalter af alternative investeringsfonde den daglige administration af UCITS og AIF’er. Privatlivspolitikken gælder således også for de UCITS og AIF’er, der er under BI Management A/S’ administration.

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S yder investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje for UCITS, AIF’er og institutionelle investorer. Selskabet har på vegne af investeringsforeninger og alternative investeringsfonde markedsført under navnet ”BankInvest” indgået aftale om markedsføring, distribution og investeringsrådgivning med en lang række pengeinstitutter.

Som privat investor har du sjældent kontakt til BankInvest-koncernen, da rådgivning, spørgsmål m.v. håndteres af dit pengeinstitut.


Formål med behandling

BankInvest-koncernen behandler primært persondata, som BankInvest-koncernen modtager via dit pengeinstitut (registrering hos VP Securities A/S), som således bør være korrekt og ajourført. Når du køber/sælger andele i investeringsforeninger og alternative investeringsfonde via dit pengeinstitut, så registreres dette hos VP Securities A/S (værdipapircentralen) i overensstemmelse med de depotbestemmelser, som du har godkendt hos dit pengeinstitut.

Som en del af administrationen er BankInvest-koncernen forpligtet via lovgivning til at føre et register over investorernes andele, som dokumentation for investorernes andel af en afdelings formue. Registeret kaldes for ejerbogen. De oplysninger, som behandles om dig i ejerbogen er navn, adresse og VP-kontonummer (dit depotnummer hos VP Securities A/S). Oplysningerne indhenter BankInvest-koncernen via VP Securities A/S.

BankInvest-koncernen bruger dine oplysninger i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af generalforsamling, udbyttebetalinger, tilbagesøgning af udbytteskat, besvarelse af henvendelser fra investorer og beregning af provision i overensstemmelse med regler om tredjepartsbetalinger til pengeinstitutterne.

Telefonsamtaler med personer i følgende funktioner i BankInvest, bliver optaget, når man ringer via Skype:

  • Trading
  • Obligationer
  • Aktier
  • Multi Asset
  • Fund Valuation
  • Trade Processing
  • Salg Institutionel

Formålet er et dokumentationshensyn, idet BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er forpligtet til at dokumentere alle udførte og ikke-udførte transaktioner, når selskabet modtager, formidler eller udfører ordrer. Dette fremgår af § 10 i bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere.

Telefonsamtaler vedrørende transaktioner skal gemmes i minimum 5 år.


Periode for opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål.


Videregivelse af personoplysninger

I forbindelse med generel IT-understøttelse (IT-infrastruktur, servereopbevaring m.v.) og ejerbogsadministration og afvikling af generalforsamlinger videregives dine oplysninger til underdatabehandlere, som BankInvest-koncernen har indgået aftale med.


Cookies og tekniske oplysninger

En cookie er en fil (et elektronisk spor), der anbringes på din computers harddisk, smartphone eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer/IP-adresse og samle information om, hvilke sider og funktioner du besøger.

BankInvest bruger cookies til at optimere din søgning, afvikle driften på vores hjemmeside, udarbejde statistik og til marketingsformål. Oplysningerne bruges til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Vi anvender Piwik Pro, Google Ads, Google Search Console, Bing Ads, LinkedIn Marketing Solutions og Facebook Business Manager på BankInvests hjemmesider.


Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

Tilbagekald cookie-samtykke / afvis brug af cookies her.

Hvis du afviser cookies, skal du dog være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der muligvis ikke virker.

Har du tilmeldt dig elektroniske nyhedsbreve via BankInvest-koncernens hjemmeside kan du altid framelde dig enten via link i nyhedsbrevet eller via hjemmesiden.


Dine rettigheder

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger BankInvest-koncernen behandler om dig.
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, BankInvest-koncernen har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, BankInvest-koncernen har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter BankInvest-koncernen alle oplysninger, som BankInvest-koncernen ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Anmod om indsigt ved at sende en mail til [email protected].


Sikkerhed

BankInvest-koncernen er under tilsyn af Finanstilsynet og underlagt en række lovkrav til IT-sikkerhed.

BankInvest beskytter dine personoplysninger. BankInvest-koncernen har vedtaget interne regler om IT-sikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Der er fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af medarbejderne i BankInvest, der behandler persondata. BankInvest kontrollerer medarbejdernes adgang gennem logning og en gang årligt gennemfører ekstern revision en IT-revision.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en risiko for dig vil BankInvest informere om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

BankInvest-koncernen er ikke forpligtet til at udpege en DPO. BankInvest-koncernen er en privat virksomhed, hvis kerneaktiviteter er kapitalforvaltning og udbud af UCITS og AIF'er. Kerneaktiviteter kræver således ikke regelmæssig og systematisk overvågning af private personer eller involverer behandling i et stort omfang af følsomme personoplysninger. BankInvest-koncernen behandler primært persondata, som er påkrævet via lovgivning.


Klageinstans

Du har mulighed for klager over BankInvest-koncernens behandling af persondata om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk


Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt og når det er nødvendigt af hensyn til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Senest opdateret 8. august 2023.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld