Menu

Søg på sitet

Vores investeringspolitik

Aktiv forvaltning er den grundsten, som investeringspolitikken i BankInvest bygger på. Det kræver indsigt, samarbejde og en høj grad af sikkerhed samt effektivitet i forvaltningen.

BankInvest forvalter en række investerings- og kapitalforeninger med tilhørende afdelinger, som tager afsæt i obligationer eller aktier fra ind- og udland. For at finde frem til de bedste investeringsmuligheder følges den økonomiske og politiske udvikling tæt. Hertil benytter BankInvest sig af et globalt kontaktnet, og medarbejdere deltager løbende i konferencer og besøger virksomheder - alt sammen for at optimere beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer.

Obligationsinvestering

Obligationsinvesteringerne foretages på baggrund af en systematisk vurdering af relevante økonomiske, politiske og geopolitiske forhold. BankInvest benytter egenudviklede modeller, der scorer og monitorerer de markedsmæssige konsekvenser for afkastet på obligationsmarkedet.

Baseret på porteføljens investeringsunivers optimeres obligationsporteføljen ud fra modeller og kvalitative analyser. Afkastpotentialet justeres inden for investeringsrammerne, hvor der foretages en porteføljeoptimering på landevalg, regionale valg og sektorer på obligationsniveau. De forventede afkast måles op imod kredit- og varighedsrisiko for at opnå det højeste forventede risikojusterede afkast.

Vi arbejder med langsigtede strategiske positioner, som løbende overvåges og justeres taktisk.

Aktieinvestering

Aktieinvesteringerne er baseret på en langsigtet tilgang til investering.

Værdiskabelsen i aktivt forvaltede produkter er drevet af fundamental analyse, kvantitativ porteføljeoptimering og aktiv ”asset allocation”.

BankInvest mener, at markederne er ineffektive grundet et for højt fokus på kortsigtet ”støj” og udsving i enkelte faktorer. Denne ineffektivitet kan udnyttes til at skabe et merafkast gennem en disciplineret investeringsproces med en lang tidshorisont.

Investeringsfilosofien understøttes af en stærk kultur, hvor samarbejde mellem dedikerede investeringseksperter er i højsædet. Ligeledes er størrelsen af BankInvests investeringsteam vigtigt, idet vi er store nok til at have kritisk masse, men samtidig formår at udveksle informationer effektivt.

Alle investeringer foretages på baggrund af en vurdering af selskabets (som der investeres i) forventede fremtidige pengestrømme. Enhver nyinvestering skal indeholde et attraktivt kurspotentiale, uanset hvor unikke positioner selskabet har.

Portefølje- og risikostyring

Lov om investeringsforeninger indeholder en række generelle rammer og begrænsninger, som sikrer, at investorerne i investeringsforeninger får en spredning af deres investering og risiko. Hertil kommer, at den enkelte afdeling har investeringsbegrænsninger, som afspejler investeringsområdet. Afdelingens risikorammer er beskrevet i markedsføringsmaterialet og fremgår af central information, prospektet samt vedtægter.

For at sikre en høj grad af sikkerhed, tryghed og effektivitet i forvaltningen, har BankInvest udviklet systemer, som automatisk overvåger investeringsbegrænsningerne og advarer før eventuelle overskridelser indtræffer.

Ansvarlige investeringer og åbenhed

Det øgede fokus blandt investorerne på virksomhedernes samfundsansvar, herunder ansvarlige investeringer, imødekommer BankInvest ved at have underskrevet de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI) og andre internationale principper. Det betyder, at BankInvest inkluderer forhold om virksomhedernes ansvarlighed i investeringsanalysen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld