Menu

Søg på sitet

BankInvests historie

BankInvest har skabt værdi og økonomiske muligheder gennem 50 år

1969 var et skelsættende år i verdenshistorien. Apollo 11 og de første mennesker lander på månen, hippie-kulturen når zenit ved den legendariske Woodstock-festival i USA, og internettet ”fødes”, da to universitetscomputere i Californien med en afstand på 550 km kobles sammen via to routere.

Mere jordnært fejrer vi i Danmark, at Limfjordstunnelen åbner mellem Aalborg og Nørresundby. Vi rammer avisforsiderne verden over, da billedpornoen bliver legaliseret. Den borgerlige VKR-regering arbejder på kildeskattens indførelse (sker i 1970), og det betyder et skattefrit år i 1969.

I 1969 udfoldes der også fornyelse og visioner i et hjørne af den danske finanssektor, hvor en række danske, lokale og regionale pengeinstitutter under Provinsbankforeningen og Bankforeningernes Forvaltningsinstitut i fællesskab beslutter at stifte Bankforeningernes Investeringsforening: BankInvest.

En lille kapitalforvalter og udbyder af investeringsforeninger, der siden skulle vokse sig markant større, ser dagens lys, og rykker med få ansatte ind i beskedne kontorfaciliteter i Bredgade i København. Året efter i 1970 lancerer BankInvest sin første afdeling, Danske Aktier, og så er BankInvest for alvor i gang.

Andelstanken

Det er andelstanken, som ligger bag de stiftende pengeinstitutters idé med at etablere BankInvest som et sektorselskab og herigennem udbyde nogle af de første investeringsbeviser på det danske marked. BankInvest skal gøre de lokale og regionale pengeinstitutter konkurrencedygtige på investeringsområdet over for landets dengang store pengeinstitutter som Landmandsbanken (Danske Bank i dag) og Privatbanken (Nordea i dag). Sparinvest er etableret året før.

Det er et relativt umodent marked, som i de første mange år vokser meget behersket. I 1971 udgør den samlede formue under forvaltning i BankInvest ca. 8,7 mio. kr. (Ved udgangen af 2018 var BankInvests formue ti tusinde gange større på godt 92 mia. kr.)

BankInvest blev stiftet i 1969

Herover: Video fra BankInvests 50-års jubilæum i 2019 indtalt ad med tidl. formand for foreningsbestyrelserne og tidl. udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen.

 

1980'erne, et vendepunkt

1980'erne markerer et vendepunkt på de finansielle markeder og for BankInvest. Indtil da har det nærmest været umuligt at handle valuta, foretage indskud i udenlandske banker eller købe udenlandske værdipapirer. Det ændrer sig. I 1980'erne finder en liberalisering af kapitalbevægelserne sted verden over. Det medfører en kraftig stigning i den globale handel med valuta og værdipapirer.

BankInvest ser straks muligheder for at give pengeinstitutternes kunder adgang til at investere uden for landets grænser i nye markeder og værdipapirer. Allerede i 1980 får BankInvest tilladelse til at foretage investeringer i udlandet. I 1987 etableres afdeling Fjernøsten som den første af sin slags på det danske marked, og i 1989 lanceres BankInvests mest succesfulde aktieprodukt i virksomhedens historie: Basis Globale Aktier.

Et merafkast på 1,75% per år i gennemsnit efter omkostninger målt i forhold til verdensmarkedsindekset – over 30 år. Det er i disse tider, hvor aktiv kapitalforvaltning kritiseres for at have svært ved at levere varen, ganske tilfredsstillende. Det har investorerne også kvitteret for ved gennem flere år at have midler for et tocifret milliardbeløb investeret i Basis Globale Aktier.

BankInvest vokser gennem 1980’erne og 1990’erne, hvor flere nye aktie- og obligationsafdelinger kommer til.

I 1996 har BankInvest 13 forskellige afdelinger på hylderne og flytter til Toldbodgade i København i samme hus som Lokale Pengeinstitutter og Regionale Bankers Forening (i dag Landsdækkende Banker).

Ved 30 års jubilæet i 1999 har BankInvest 41 medarbejdere og forvalter en formue på 35 mia. kr.

 

BankInvest og Genmab

Forretningen breder sig i årene efter fra traditionel kapitalforvaltning gennem investeringsforeninger til også venture og private equity. Venture og private equity er høj risiko og langsigtet og derfor også primært business for institutionelle investorer.

Et markant resultat af BankInvests aspirationer i disse år bliver stiftelsen af lægemiddelselskabet Genmab via BankInvests biotek venture-aktiviteter.

Genmab grundlægges i 1999 på basis af nogle frasolgte aktiviteter (”spin-off”) fra det amerikanske biotekfirma Medarex. BankInvest er lead-investor i Genmab, stiller også seed capital til rådighed for det lovende, men endnu ikke profitable selskab og får hovedsædet placeret i København.

Selv om meget vand er løbet i åen siden Genmabs første leveår, og selv om BankInvest i dag kun er en ”almindelig” investor i selskabet gennem de danske aktier-porteføljer, så ville Genmab næppe i dag være et ”dansk” lægemiddelskab med base i København, hvis det ikke havde været for BankInvest og de driftige venturefolk i biotek venture-området som fx Florian Schönharting.

I dag er Genmab et børsnoteret C25-selskab på fondsbørsen med en markedsværdi på ca. 68 mia. kr. med solid milliardomsætning og -indtjening.

Venture-forretningen bliver imidlertid bl.a. på grund af finanskrisen fra 2008 og fem år frem hårdt ramt, og er blevet afviklet for flere år siden.

BankInvest og ejerne bag sektorselskabet går heller ikke ram forbi, da finanskrisen i 2008 går i udbrud. BankInvest skærer forretningen til og reducerer medarbejderstaben ad et par omgange. Det lykkedes dog at have sorte tal på bundlinjen gennem alle årene.

Fokuseringsstrategien bringes til ende i 2012 og bliver et stærkt udgangspunkt for de seneste års vækst og fremgang.

I dag er BankInvest en strømlinet kapitalforvalter og udbyder af kapital-, investeringsforeninger og værdipapirfonde til private investorer gennem 50 distributør-pengeinstitutter. Dertil kommer fx SICAV-fonde og segregerede mandater til institutionelle kunder i Danmark og udlandet.

Set over 50 år har BankInvest generelt leveret tilfredsstillende, risikojusterede afkast efter omkostninger til investorerne. Det er ligesom også formålet med det hele.

I de afdelinger og produkter, hvor tingene indimellem ikke er lykkedes, er investorerne naturligt nok søgt mod udgangen. De mindre succesfulde afdelinger har enten fået en ny investeringsstrategi eller er fusioneret ind i andre afdelinger.

Selv om der naturligvis i løbet af 30 år har været både op- og nedture og skiftende porteføljeforvaltere med ansvar for porteføljen, har Basis Globale Aktier ikke desto mindre stået på et solidt fundament og i de fleste år leveret tilfredsstillende afkast til investorerne.

22 mia. kr. på ti år i udbytte til investorerne

De fleste afdelinger og produkter har dog haft en tilfredsstillende afkastudvikling. Der er skabt værdier, som enten er akkumuleret i afdelingens stigende kursværdi eller er blevet udloddet som udbytte til investorerne. Og det er en hel del.

Udbytter fra de udbyttebetalende afdelinger løber gennem årene op i et stort tocifret milliardbeløb. Alene de seneste 10 regnskabsår har bevisejerne i BankInvest modtaget ca. 22 mia. kr. i udbytte. For det beløb ville man kunne købe 11.000 parcelhuse med en gennemsnitsstørrelse på 140 kvadratmeter og til en gennemsnitspris på 2 mio. kr.

Eller finansiere 60 % af anlægssummen for Storebæltsforbindelsen, der opgjort i 2018-priser svarer til 37,8 mia. kr. (Broen blev taget i brug i 1998).

Vi bliver ved

Vi har her på siden kun foretaget nogle få nedslag fra BankInvests første 50 år. Ikke alt kan komme med i en summarisk gengivelse af et halvt århundredes virksomhedshistorie.

Det vigtigste er dog, at BankInvest fortsat består og skaber værdi og økonomiske muligheder for både vores institutionelle kunder og de flere end 200.000 privatkunder, som i dag har placeret større eller mindre dele af deres opsparing i investeringsbeviser fra BankInvest.

Det er såre simpelt: BankInvests eksistensberettigelse er at skabe værdi og økonomiske muligheder for kunderne og investorerne. Det nye i tiden er, at vi også skal gøre det på en ansvarlig og bæredygtig måde – uden at det ”koster” noget på afkastet eller betyder væsentligt højere omkostninger, siger investorerne.

Bæredygtighed med udgangspunkt i fx FN's 17 Verdensmål er et naturligt næste skridt og giver nye muligheder for produktudvikling. Den opgave har vi også taget på os, og det glæder vi os til.

BankInvest blev i 2019 godkendt som deltager (’participant’) i FN's Global Compact, der er verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsansvar. BankInvest forpligter sig samtidig til også at arbejde for FN's 17 verdensmål. Lars Bo Bertram, daværende adm. direktør i BankInvest, er her fotograferet foran FN's 17 verdensmål, der prydede væggen i BankInvests reception i Nordhavnen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld