Menu

Søg på sitet

Risiko

EU's risikoskala

EU's risikoskala er opdelt i syv kategorier, hvor kategori 1 er meget lav risiko og kategori 7 er meget høj risiko.

Risikoen beregnes på baggrund af porteføljens afkastudsving. Der beregnes på fem års daglige observationer.

Porteføljer, der ikke har fuld femårs historik, forlænges med historik fra porteføljernes benchmark således, at der opnås en samlet femårs-historik. Forlængelse af historik gælder for nye porteføljer og porteføljer, der har skiftet investeringsstrategi.

På baggrund af de historiske data beregnes Value-at-Risk-equivalent volatility (VEV), der udtrykker porteføljens volatilitet. Den beregnede volatilitet placerer porteføljen i en risikoklasse efter fordelingen i nedenstående skema.

Risikoklasse Årlig standardafvigelse
Lige eller over [ >= ]

Årlig standardafvigelse
Mindre end [ < ]

1 0% 0,5%
2 0,5% 5%
3 5% 12%
4 12% 20%
5 20% 30%
6 30% 80%
7 80%  

Hvis porteføljen har en væsentlig modpartsrisiko på sine investeringer mod én eller flere enkelt modparter, vil den beregnede volatilitet skulle justeres for modpartsrisikoen, hvilket vil øge risikoen for porteføljen. Det vil meget sjældent forekomme i BankInvests porteføljer, der gennem investeringsrammer har en begrænsning i modpartsrisiko mod enkelt modparter.

Porteføljerne kan over tid ændre risikoklasse og vil derfor blive beregnet og opdateret løbende.

Finanstilsynets risikomærkning

Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i kompleks/ikke-kompleks.

Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i kategorien ikke-kompleks, men i særlige tilfælde, fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produktet er svært gennemskueligt, kan et investeringsprodukt blive kategoriseret som værende kompleks.

Læs også

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld