Menu

Søg på sitet

Investeringsbeviser

Investeringsbeviser kaldes også for investeringsforeningsandele eller blot andele og adskiller sig fra aktier og obligationer ved at samle flere værdipapirer i ét papir.

Når man køber et investeringsbevis lægges pengene i en fælles pulje sammen med øvrige investorers indskud. Puljen udgør afdelingens samlede formue. Pengene bruges efterfølgende til at købe en bred vifte af forskellige aktier eller obligationer på vegne af alle investorer i afdelingen.

Blandt fordelene ved at investere sammen er, at investeringsrisikoen spredes. Køber man fx en aktie i et enkelt selskab, afhænger ens investering af, om selskabet klarer sig godt. Når man køber investeringsbeviser i BankInvest, er risikoen typisk fordelt på cirka 30 til 60 aktier samtidig med, at investeringerne løbende bliver plejet af BankInvests investeringseksperter.

Kursen på investeringsbeviser

Hvert investeringsbevis repræsenterer en andel af den samlede formue i en afdeling. Hvor meget andelen er værd, kan ses af kursen på investeringsbeviset. Kursen er bestemt af et simpelt regnestykke: Den samlede formue delt med antallet af udstedte beviser i afdelingen. Kursen på en afdelings investeringsbeviser kaldes også for afdelingens indre værdi, som beregnes flere gange dagligt for alle BankInvests afdelinger.

Ligesom alle andre værdipapirer, svinger kursen på investeringsbeviser også. Det skyldes, at værdien af de underliggende aktier eller obligationer i afdelingen svinger. Går det godt for investeringerne, vokser afdelingsformuen, og investeringsbeviserne bliver mere værd. Går det skidt, svinder formuen, og kursen på investeringsbeviserne falder.

Værdipapirer i depot

Investeringsbeviser i BankInvests afdelinger kan købes hos alle landets pengeinstitutter og børsmæglere. Alle investeringsbeviser registreres i et elektronisk depot hos Værdipapircentralen. Opbevaringen er gratis, hvis man køber gennem et af de pengeinstitutter, som samarbejder med BankInvest.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld