Menu

Søg på sitet

Aconto-udlodning

Foreningernes vedtægter giver mulighed for udbetaling af aconto-udlodning efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes.

Hvorfor aconto-udlodning?

Aconto-udlodning har til formål at forkorte perioden fra regnskabsårets afslutning frem til, at evt. udlodninger bliver udbetalt til investorerne. Køber du et investeringsbevis i en udloddende afdeling i denne periode, vil du nemlig få en del af din investering udbetalt som skattepligtigt udbytte kort efter. Det kan være uhensigtsmæssigt, idet du ret hurtigt får udlodning ud til beskatning.

Hvad betyder det for investorerne?

Aconto-udlodninger bliver udbetalt tidligere på året, typisk i februar måned, så man som investor hurtigere får udbetalt udlodninger, som ellers først udbetales efter afholdelse af foreningernes generalforsamlinger, der normalt afholdes i april.

BankInvest benytter ikke længere "ex-kuponer"

Ex-kupon-beviser blev tidligere udbudt i perioden fra januar og frem til den ordinære generalforsamling, hvor investorer havde mulighed for at købe beviser uden ret til udbytte optjent i det senest afsluttede regnskabsår og derfor ikke ville blive beskattet af et udbytte kort tid efter, at de havde investeret i en afdeling. Nye skatteregler i 2016 har dog gjort, at der ikke længere udstedes ex-kuponbeviser, og indførelse af aconto-udlodninger har erstattet behovet for ex-kupon-beviser.

Er aconto-udlodningen endelig?

Inden aconto-udlodningen foretages, er udbyttesatserne revideret af foreningernes revisorer. Udbyttesatserne vedtages dog først endeligt på foreningernes ordinære generalforsamling 

Skat

Udbytter på investeringsbeviser opdeles i forskellige indkomstdele, der beskattes forskelligt. Udbytterne skal anføres på selvangivelsen for det år, de er udbetalt. Det er det fulde beløb, du skal angive. Skat sørger selv for at modregne acontoskatter i din samlede skat.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld