Menu

Søg på sitet

"Bæredygtigt aftryk"

Med det formål at øge transparensen og give investorerne mulighed for at kigge fondene dybt i kortene, publiceres Bæredygtigt aftryk hvert kvartal på 41 af BankInvests fonde.

Oversigtens data leveres af BankInvest samarbejdspartner, den internationale dataleverandør MSCI ESG, som analyserer virksomhederne ud fra en ansvarlighedstilgang. Bæredygtigt aftryk laves, hvis MSCI ESG har data for mindst 65% af afdelingens formue. 

Bæredygtigt aftryk rummer tre opgørelser

1

Hvordan afdelingen placerer sig i forhold til FN's verdensmål

2

Afdelingens CO2-aftryk

3

Afdelingens ageren i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse (kaldet ESG)

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

1. Afdelingens aftryk i forhold til FN’s verdensmål

Analysen bygger på MSCI ESG Sustainable Impact Metrics, der fordeler 15 verdensmål* på fire hovedgrupper:

  • Basale behov
  • Uddannelse, ligestilling, m.m.
  • Klimaforandringer
  • Jordens ressourcer


Herefter estimeres det, hvor stor en del af virksomhedernes omsætning, der understøtter hver gruppe. Summen af de fire grupper viser porteføljens samlede aftryk på verdensmålene.

2. Afdelingens CO2-aftryk

BankInvest ønsker at være transparente om, hvor meget CO2, der udledes igennem de virksomheder, som vi investerer i. I oversigten viser vi det ved at sætte virksomhedernes CO2-udledning i forhold til deres omsætning. På den måde indikerer tallet, hvor effektivt virksomhederne opererer i forhold til deres CO2--udledning. Dermed bliver porteføljens CO2-udledning opgjort på tværs af virksomhedernes størrelse. Denne metode betyder samtidig, at man som udgangspunkt kun bør sammenligne CO2-aftryk for afdelinger, der investerer i samme type af selskaber og i samme regioner.

BankInvest har valgt at inkludere de såkaldte Scope 1 og Scope 2-udledninger som defineret af ”Greenhouse Gas Protocol”. Denne metode ser både på de direkte og indirekte CO2-udledninger fra virksomhederne og tager dermed også højde for den CO2, som kommer fra virksomhedernes elektricitet og varme.

3. Afdelingens ESG-score

Når BankInvests porteføljeforvaltere analyserer de enkelte selskaber, ser de både på finansielle nøgletal, og på hvordan virksomhederne håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold, i daglig tale ESG (står for Environmental, Social og Governance).

MSCI ESG leverer analyser på dette og laver en score for hver virksomhed, så man kan beregne en samlet ESG-score for afdelingerne. Den samlede score angiver et mål for, hvordan afdelingens selskaber håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Grønne obligationer

På Bæredygtigt aftryk kan man for obligationsafdelingerne også se, hvor stor en andel af formuen, der er placeret i såkaldt grønne obligationer. Grønne obligationer udstedes for at fremme projekter med positive miljø- eller klimaeffekter, og mange bidrager på sigt til lavere CO2-udledning.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld