Menu

Søg på sitet

Nu kan du investere i obligationer, som direkte understøtter den grønne omstilling. I Bæredygtige Klimaobligationer er grønne projekter og virksomheder, der leverer klimaløsninger omdrejningspunktet.

Når du investerer i Bæredygtige Klimaobligationer, investerer du både i grønne obligationer og/eller virksomheder der, understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" eller FNs verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion". De grønne obligationer, du investerer i, er med til at finansiere grønne projekter fx indenfor energioptimering.

Derudover investerer du også i obligationer, hvor virksomhederne bl.a. udvikler grønne teknologier og infrastruktur, der fx er med til at reducere klimaforandringer og anvende naturressourcer på en ansvarlig måde.

To-siders brochure om Bæredygtige Klimaobligationer.

Region: Global

Region: Global

Artikel 9

Artikel 9

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Svanemærket fond

Svanemærket fond

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,20 0,48 N/A N/A N/A
Benchmark 0,37 1,20 1,96 -3,69 -1,05
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark -13,67 -0,85 2,78 5,98 -1,40
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

100,48

Indre værdi

100,80

Emissionskurs

100,15

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,20

Korrigeret varighed

4,20

Effektiv rente

Data fra: 22.09.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Da produktet er nylanceret, vil data i en periode være begrænset.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0062265666

Startdato

21.03.2023

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

96

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

1,00

Transaktionsomkostninger (%)

0,07

Max. emissionstillæg (%)

0,33

Max. indløsningsfradrag (%)

0,33

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jens Korsgaard Skriver

  Jens Korsgaard Skriver

  Porteføljeforvalter

 • Anders Preisler Skovgaard

  Anders Preisler Skovgaard

  Porteføljeforvalter

 • Line Vestergaard Stæhr

  Line Vestergaard Stæhr

  ESG Investment Specialist, obligationer

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld