Menu

Søg på sitet

Ordbog

Begreber som "ansvarlighed" og "bæredygtighed" efterfølges ofte af en regnskov af forkortelser

- men hvad gemmer der sig bag de mange begreber? Det kan du finde svar på her.

Ordbog

  • Aktivt ejerskab er, når BankInvest - som investor - bruger sin indflydelse og rettigheder til at forbedre virksomhedernes adfærd. Det betyder fx, at BankInvest stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger eller går i dialog med selskaber, der ikke opfylder BankInvests krav til investeringer.

  • En investering er bæredygtig, når den bidrager til et socialt- og/eller et miljømæssigt mål. Det kan f.eks. være ved at investere i en økonomisk aktivitet, som bekæmper ulighed, eller fremmer sociale forhold på arbejdsmarkedet. Det kan også være en investering i vedvarende energi eller i en økonomisk aktivitet, som er med til at genoprette og bevare natur og dyreliv. En bæredygtig investering skal ifølge EU-lovgivningen bidrage til mindst ét mål uden at gøre væsentlig skade på de øvrige. Derudover skal de virksomheder, der investeres i, følge god ledelsespraksis.

  • Er en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed, der kan påvirke værdien af en investering negativt.

  • Det er lovregler, som bestemmer, hvilke oplysninger om bæredygtighed virksomhederne skal oplyse om deres finansielle produkter. Men også hvor disse skal offentliggøres.

  • ESG måler og beskriver virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

  • Når virksomheder prøver at få finansielle produkter til at fremstå mere bæredygtige, end de reelt er.

  • BankInvests investeringer og investeringsafdelinger bliver overvåget af det internationalt konsulenthus ’Sustainalytics’. Sustainalytics overvåger virksomhedernes brud på globale retningslinjer indenfor fx klima, korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder. Denne proces kaldes også normbaseret screening.

  • En investeringsfond kan kalde sig svanemærket, når den opfylder 25 obligatoriske krav. Det kan fx være at ekskludere virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran.

  • Et værktøj, som bruges til at vurdere, om en investering er miljømæssigt bæredygtig.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld