Menu

Søg på sitet

Ordbog

Begreber som "ansvarlighed" og "bæredygtighed" efterfølges ofte af en regnskov af forkortelser

- men hvad gemmer der sig bag de mange begreber? Det kan du finde svar på her.

Ordbog

  • Aktivt ejerskab er, når BankInvest - som investor - bruger sin indflydelse og rettigheder til at forbedre virksomhedernes adfærd. Det betyder fx, at BankInvest stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger eller går i dialog med selskaber, der ikke opfylder BankInvests krav til investeringer.

  • En bæredygtig investering kan defineres på mange måder. Ifølge EU er en investering bæredygtig, hvis den i høj grad bidrager til et af EU’s seks miljømål. Det kan fx være kontrol og forebyggelse af miljøforurening. Derudover må virksomheden, der bliver investeret i, ikke gøre væsentlig skade på nogen af de fem øvrige miljømål. Det er samtidigt med, at virksomheden skal overholde menneskerettighederne og andre minimumsgarantier.

  • Er en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed, der kan påvirke værdien af en investering negativt.

  • Det er lovregler, som bestemmer, hvilke oplysninger om bæredygtighed virksomhederne skal oplyse om deres finansielle produkter. Men også hvor disse skal offentliggøres.

  • ESG måler og beskriver virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

  • Når virksomheder prøver at få finansielle produkter til at fremstå mere bæredygtige, end de reelt er.

  • BankInvests investeringer og investeringsafdelinger bliver overvåget af det internationalt konsulenthus ’Sustainalytics’. Sustainalytics overvåger virksomhedernes brud på globale retningslinjer indenfor fx klima, korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder. Denne proces kaldes også normbaseret screening.

  • En investeringsfond kan kalde sig svanemærket, når den opfylder 25 obligatoriske krav. Det kan fx være at ekskludere virksomheder, der har mere end 5% af deres omsætning fra våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer.

  • Et værktøj, som bruges til at vurdere, om en investering er bæredygtig.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld