Menu

Søg på sitet

Bæredygtige klimafonde

Kildedokument. Signify udgjorde pr. 30/6/2023 ca. 1% af porteføljen i Bæredygtige Klimaaktier. 

Sæt ekstra skub i den grønne omstilling

De fleste af os tænker på elbiler, genbrug og vind- og solenergi, når det handler om bæredygtige og klimavenlige løsninger.

Men vidste du, at lys også spiller en stor rolle i den grønne omstilling? Ved hjælp af avancerede sensorer og LED-teknologi kan vi halvere klodens strømforbrug til belysning. Lys spiller også en stigende rolle i fødevareproduktionen i de tørreste egne af verden.

I BankInvests klimafonde investerer du i virksomheder verden over, som arbejder med grønne projekter og løsninger til gavn for klima og miljø. Hvad enten det er en verdenskendt vindmølleproducent eller en mere anonym leverandør af de vitale reservedele og software, som får møllen til at snurre.

Grønne projekter og løsninger til gavn for klimaet

Klimaet optager os alle, og flere og flere virksomheder verden over arbejder med produkter og løsninger, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Det er en hastigt voksende industri, der kun forventes at blive større i de kommende år.

Nu kan du investere direkte i virksomheder og obligationer med fokus på den grønne omstilling.

Bæredygtige Klimaaktier

I Bæredygtige Klimaaktier investerer du bl.a. i virksomheder, der udvikler vindkraft, elbiler,  solceller, husisolering og genbrugsløsninger. I alt over 100 aktier håndplukket blandt selskaber, der fremstiller produkter og løsninger til gavn for klimaet.

Bæredygtige Klimaobligationer

I Bæredygtige Klimaobligationer investerer du både i grønne obligationer og virksomhedsobligationer, som direkte understøtter den grønne omstilling. De grønne obligationer er med til at finansiere projekter fx indenfor energioptimering. Derudover investerer du også i obligationer, hvor virksomhederne udvikler grønne teknologier og infrastruktur, der er med til at reducere klimaforandringerne og anvende naturressourcer på en ansvarlig måde.

Sæt handling bag ordene

Skal dine penge også være med til at hjælpe den grønne omstilling på vej, så investér i Bæredygtige Klimaaktier eller søsterfonden Bæredygtige Klimaobligationer

Klimafondene bidrager til FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og lever op til Svanemærkets kriterier. Og med BankInvest Bæredygtige Klimaobligationer investerer du både i grønne obligationer og virksomhedsobligationer, som direkte understøtter den grønne omstilling.

Din investering understøtter FNs verdensmål

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Klimafondene understøtter direkte FN's verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion"

Verdensmål 7

Verdensmål 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris inden 2030 og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Verdensmål 12

Verdensmål 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og sikre effektiv styring af vores fælles naturressourcer. Det vil sige, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

Hvad betyder Svanemærket?

  • Fonden må ikke investere i visse brancher og virksomheder, der er særligt problematiske.

  • Fonden skal udføre en bæredygtighedsanalyse af alle beholdninger – og skal ud fra et bæredygtighedsperspektiv prioritere de bedre virksomheder. 

  • Fonden skal minimum hvert kvartal oplyse, hvilke aktier og obligationer der findes i fonden. Derudover skal fonden årligt udgive en rapport om sit bæredygtighedsarbejde.

  • Fonden opfordres til at tage aktivt ejerskab og arbejde med at påvirke de virksomheder, der er investeret i.

  • Virksomheder indenfor brancher, der udleder store mængder drivhusgasser, fx cement- og stålindustrien, skal overholde grænseværdier og vise, at de er blandt de bedste i deres branche.

  • Hvis virksomheder får en dårlig vurdering i den bæredygtighedsanalyse, som laves for alle virksomheder i fonden, skal fonden: a) forsøge at få virksomheden til at reducere sin negative påvirkning og b) redegøre for situationen i sin bæredygtighedsrapport.

Hvordan investerer jeg i klimafondene?

Du behøver bare kontakte dit pengeinstitut, så hjælper de dig i gang.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld