Menu

Søg på sitet

Penneo udvikler blandt andet softwareløsninger til de elektroniske underskrifter, som vinder frem blandt banker, revisorer og advokater. Løsninger, der sparer tid og årligt skåner miljøet for mange tons papir. Foto: Pixabay.

Penneo udvikler blandt andet softwareløsninger til de elektroniske underskrifter, som vinder frem blandt banker, revisorer og advokater. Løsninger, der sparer tid og årligt skåner miljøet for mange tons papir. Foto: Pixabay.

BankInvest var med som ankerinvestor, da den danske softwareudvikler Penneo debuterede på aktiebørsen Nasdaq First North med en kursstigning på 225 % (!) i løbet af ugens tre handelsdage. Flere små selskaber kan blive interessante i de kommende år for aktiefonden Small Cap Danske Aktier.

”Jeg synes, børsnoteringen af Penneo er en utrolig glædelig begivenhed. Hvis de små danske selskaber skal vokse og ekspandere internationalt kræver det kapital. Det er kun glædeligt, hvis de penge kan findes i Danmark.”

Sådan skrev BankInvests adm. direktør Lars Bo Bertram på LinkedIn i en dagen-derpå-kommentar til softwareudvikleren Penneos børsdebut på First North, den danske aktiebørs for små vækstselskaber. Da handelen for Penneo blev ringet ind tirsdag morgen, steg aktien øjeblikkeligt, og ugen sluttede med et kursplus på ikke mindre end 225 %.

Dermed er Penneo den med afstand bedste investering, BankInvests aktiefond Small Cap Danske Aktier har foretaget siden fonden blev etableret i 2018 i samarbejde med Vækstfonden. BankInvest tegnede sig som ankerinvestor for 18 % af Penneos samlede kapitaludvidelse på 50 mio. kr. Aktuelt har Penneo-effekten dermed udvidet Small Cap Danske Aktiers i forvejen pæne forspring til benchmark til nu 22 %. Det sker, efter at Small Cap Danske Aktier sidste år leverede 31,4 % i afkast til sine investorer - 6 procentpoint over benchmark.


Ambitioner for små aktier

Men Small Cap Danske Aktier er mere end ”blot” en aktiefond, hvor BankInvests danske aktieteam, Niels Andersen, Stefan Ingildsen og Kitty Grøn, håndplukker fondens 10-15 papirer. Det er også en ambition om at understøtte en udvikling mod et bredere dansk børsmarked for små selskaber. Det har Danmark – i modsætning til fx Sverige – ikke endnu.

Investeringsuniverset i Small Cap Danske Aktier må således omfatte alle selskaber uden for C25-indekset. Det brede univers er ganske enkelt nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt frodigt bed at plukke fra, og det forklarer, hvorfor porteføljen i Small Cap Danske Aktier tæller selskaber som Ringkjøbing Landbobank og ALK-Abelló A/S. Sammenlignet med dem, er Penneo en miniput.


Gode erfaringer

Erfaringerne fra Penneo-investeringen og undersøgelser af andre interessante investeringsmuligheder i selskaber af samme størrelse som Penneo, har øget aktieteamets fokus på de mindre selskaber i investeringsuniverset, forklarer Stefan Ingildsen.

”Inden for det seneste års tid er vi blevet præsenteret for flere interessante investeringsmuligheder blandt små selskaber. Det er en positiv udvikling. Jeg kunne godt forestille mig, at de små selskaber vil komme til at vægte mere i porteføljen i de kommende år”, vurderer Ingildsen.

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger.

Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og væsentlig investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Dato: 8. juni 2020
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld