Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. Idet investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaqs OMX large cap og mid cap indeks. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 15% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bemærk at dette produkt er klassificeret som "Rød" i Finanstilsynets risikoangivelse.

Region: Danmark

Region: Danmark

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 26,78 11,52 107,46 N/A N/A
Benchmark 7,35 4,73 23,36 13,91 15,63
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast og udbytte

2020 2019 2018 2017 2016
88,11 31,42 N/A N/A N/A
17,54 25,36 -1,98 19,82 7,02
N/A 3,50 0,00 N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i kr. pr. bevis.

237,46

Indre værdi

238,20

Emissionskurs

236,70

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 15.01.2021

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Rød

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, kan udgøre op til 15 %.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061029808

Startdato

10.10.2018

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

352

Benchmark

OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Forening

Kapitalforeningen BankInvest Select

ÅOP (%)

2,06

Ind. handelsomk. (%)

0,11

Løbende omkostninger (%)

1,91

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Niels Andersen

  Niels Andersen

  Chefporteføljeforvalter

 • Stefan Ingildsen

  Stefan Ingildsen

  Seniorporteføljeforvalter

 • Kitty Grøn

  Kitty Grøn

  Assistentporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld