Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. Idet investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaqs OMX large cap og mid cap indeks. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 25% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Grænsen på 25% kan ved passive overskridelser hæves midlertidigt af bestyrelsen i en nærmere fastsat periode. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bemærk at dette produkt er klassificeret som komplekst efter MiFID II.

Region: Danmark

Region: Danmark

Artikel 8

Artikel 8

Lipper Fund Award 2022

Lipper Fund Award 2022

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 27,24 3,52 14,38
Benchmark 16,94 4,22 14,29
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -12,27 10,50
Benchmark 5,36 13,29
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt -12,65 -38,89 20,18 88,11 31,42
Benchmark 6,18 -8,10 25,34 17,54 25,36
Udbytte 4,20 0,00 61,60 32,00 3,50
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

101,69

Indre værdi

102,30

Emissionskurs

101,05

Indløsningskurs

0,04 %

Afkast i dag

Data fra: 30.05.2024

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 17,89 24,96 N/A N/A
Sharpe Ratio -0,86 0,35 N/A N/A
Information Ratio -1,22 -0,07 N/A N/A
Tracking Error (%) 15,51 17,61 N/A N/A

Data fra: 30.04.2024

Kommentar

Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, kan udgøre op til 25%.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061029808

Startdato

10.10.2018

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

239

Benchmark

OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Forening

Kapitalforeningen BankInvest Select

Løbende omkostninger (%)

2,54

Transaktionsomkostninger (%)

0,10

Max. emissionstillæg (%)

0,62

Max. indløsningsfradrag (%)

0,61

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Niels Andersen

  Niels Andersen

  Chefporteføljeforvalter

 • Stefan Ingildsen

  Stefan Ingildsen

  Seniorporteføljeforvalter

 • Kitty Grøn

  Kitty Grøn

  Assistentporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld