Menu

Søg på sitet

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. Idet investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaqs OMX large cap og mid cap indeks. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 25% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Grænsen på 25% kan ved passive overskridelser hæves midlertidigt af bestyrelsen i en nærmere fastsat periode. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bemærk at dette produkt er klassificeret som "Rød" i Finanstilsynets risikoangivelse.

Region: Danmark

Region: Danmark

Artikel 8

Artikel 8

Lipper Fund Award 2022

Lipper Fund Award 2022

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,76 -5,75 -7,12 1,13 N/A
Benchmark -1,65 3,18 14,85 11,08 8,50
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -38,89 20,18 88,11 31,42 N/A
Benchmark -8,10 25,34 17,54 25,36 -1,98
Udbytte 0,00 61,60 32,00 3,50 0,00
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

90,83

Indre værdi

91,40

Emissionskurs

90,28

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 03.10.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Kompleks

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 24,10
Sharpe Ratio 0,00
Information Ratio -0,55
Tracking Error (%) 17,54

Data fra: 30.09.2023

Kommentar

Andelen af aktiver i afdelingen, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, kan udgøre op til 25%.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061029808

Startdato

10.10.2018

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

224

Benchmark

OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Forening

Kapitalforeningen BankInvest Select

Løbende omkostninger (%)

2,42

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,62

Max. indløsningsfradrag (%)

0,61

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Niels Andersen

  Niels Andersen

  Chefporteføljeforvalter

 • Stefan Ingildsen

  Stefan Ingildsen

  Seniorporteføljeforvalter

 • Kitty Grøn

  Kitty Grøn

  Assistentporteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld