Menu

Søg på sitet

Chefstrateg: Tænk internationalt som investor

Kommentar

Vi nærmer os et nyt år og kan se tilbage på et interessant 2023 med positive afkast på store dele af de finansielle markeder. Udviklingen har lært os flere ting. 

For det første er obligationsinvesteringer blevet mere attraktive i kraft af et højere renteniveau. For det andet er det en god idé at tænke internationalt, når man investerer i både obligations- og aktiemarkedet.

Efter et skidt 2022 har obligationsinvestorerne fået gode afkast i 2023. Fonde med investeringer i danske stats- og realkreditobligationer har givet afkast på op mod 5 pct. 

Bemærk, at inflationen i de danske forbrugerpriser ligger tæt på nul procent i den seneste opgørelse. Så der er tale om virkelig gode ”realafkast” på denne type sikre investeringer i kreditmæssig forstand. Pengene er blevet en del mere værd i reale termer.

Obligationer er blevet attraktive

Har man investeret i internationale obligationer, er afkastet i mange tilfælde endnu bedre. De såkaldte high yield-virksomhedsobligationer i USA og Europa ligger med et markedsafkast omkring 10 pct. år til dato. Afkastet på fonde med investeringer i emerging markets-obligationer er i visse tilfælde oppe over 10 pct.

Som udgangspunkt tegner perspektiverne for obligationsinvesteringer også positive for 2024. Renteniveauet er kommet op i de sidste par år. 

Vi synes f.eks., at en effektiv rente omkring 3,5 pct. i korte danske obligationer er ret attraktivt for denne type lav risiko. Vestlige virksomhedsobligationer tilbyder renter på 4-7,5 pct. på henholdsvis investment grade og high yield. I emerging markets er renteniveauet 7-9 pct. Det er rigtig gode renter. 

Rentefald i horisonten

Dertil kommer, at Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank med stor sandsynlighed kommer til at sætte renterne mærkbart ned i de næste par år. 

ECB’s rente på 4 pct. kan meget vel blive halveret, hvilket vil afstedkomme samme udvikling i Danmark. Den slags rentesænkninger har historisk gået hånd i hånd med positive afkast på store dele af obligationsmarkederne.

Hidtil i 2023 har det amerikanske S&P 500-indeks givet et afkast i danske kroner på over 20 pct. Det samlede verdensmarked har leveret ca. 17 pct. i danske kroner, hvis man bruger MSCI AC World-indekset som målestok. 

Det danske OMX Copenhagen Cap-indeks har til sammenligning blot givet et beskedent afkast på ca. 2 pct. Danske aktier er vel at mærke fulgt med verdensmarkedet stort set 1:1 over de seneste fem år.

2023 har igen understreget, at det som regel er en god idé også at investere uden for landets grænser.

Jakob Vejlø, Chefstrateg i BankInvest

Balancen er vigtig

Perspektiverne for aktiemarkedet er noget blandede for 2024. Virksomhedernes indtjening forventes at vokse moderat globalt, men er udfordret af lav økonomisk vækst. Tendensen til lavere renter kan imidlertid støtte markedet, i særdeleshed de mere rentefølsomme dele af aktieuniverset.

Kombinationen af relativt attraktive renteniveauer og noget usikre perspektiver for aktiemarkederne understreger det hensigtsmæssige ved at investere i både aktier og obligationer. Balancen her er et spørgsmål om horisont og risikoprofil. 

Og så har 2023 igen understreget, at det som regel er en god idé også at investere uden for landets grænser.

Jakob Vejlø, Chefstrateg i BankInvest

BankInvests chefstrateg Jakob Vejlø er en fast del af panelet på FINANS, der løbende bringer kommentarer fra specialister og meningsdannere. 

FINANS er Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie.

Læs Jakob Vejløs kommentar på Finans.dk

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 18. december 2023
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld