Menu

Søg på sitet

Obligationer er igen blevet attraktive, men hvilke obligationsfonde bør man vælge?

Kommentar

Obligationsinvesteringer vinder frem, men det kan være en jungle at finde vej. Markedet for investeringsforeninger har hele menuen for enhver smag.

Der bliver talt og skrevet meget om de stigende renter. De fleste kan mærke det direkte på pengepungen. Lån til boligen og andet er blevet markant dyrere. Virksomhedernes og staternes finansieringsomkostninger er steget væsentligt.

Hvad vi taler mindre om, er fordelen ved de højere renter: Investorer i obligationer og andre rentebærende instrumenter er nu væsentlig bedre stillet afkastmæssigt. Det gælder ikke mindst for danskere med pensionsopsparing, der typisk har en god del af formuen placeret i obligationer udvalgt af pensionsselskaberne.

Vi danskere har tilsammen over 1.000 mia. kr. stående på konti i bankerne. Pengene kan bruges til forbrug, uforudsete regninger, ekstraordinære afdrag på lån eller på investeringer. Der er selvfølgelig meget store forskelle på, hvor meget hver enkelt indskyder har stående. Men fællesnævneren er, at bankkontiene bugner.

Hvorfor ikke lade nogle af disse midler komme ud at arbejde? Den gode nyhed er, at stadig flere banker giver bedre rente på kontoen. Den endnu bedre nyhed er, at man kan investere til noget højere rente i obligationsmarkedet.

Danskernes bankkonti bugner. Hvorfor ikke lade nogle af disse midler komme ud at arbejde?

Jakob Vejlø, Chefstrateg i BankInvest

Lidt af en jungle

Det kan være lidt af en jungle at investere i obligationer. Hvad indebærer forskellen på korte og lange obligationer og dermed renterisikoen? Hvad med realkreditobligationers udtrækningsrisiko? Hvad er forskellen på investment grade og high yield og dermed kreditrisikoen? Stats- kontra virksomhedsobligationer? Emerging Markets valutasikrede eller med åben valutakurs? Hvad koster det, og hvordan handler man obligationer privat?

Det er her, det stærke danske marked for investeringsforeninger i den grad har sin relevans.

Der findes rigtig mange let tilgængelige obligationsfonde med omfangsrig information om og kontrol med, hvad der investeres i. Én oplagt fordel er, at fondene investerer i et stort udvalg af obligationer og dermed spreder risikoen. Det er også en fordel, at fondene typisk kan købe og sælge obligationerne på mere konkurrencedygtige vilkår.

Hvis du ikke ønsker at tage nævneværdig risiko, er fonde med korte danske obligationer rigtig brugbare. Her kan du nu få en løbende forretning på anslået 3,5 pct. pro anno efter omkostninger, der typisk er lave på denne type fonde.

Hvis du kan acceptere større kursudsving og en begrænset kreditrisiko, åbner der sig et spændende marked for andre typer af obligationer, herunder i virksomheder og i emerging markets-lande. Afkastpotentialet er her betydeligt og afspejler den nye virkelighed med renteniveauer på op mod 10 pct.

Står du midt i junglen og er i tvivl om, hvad der passer til dig, er det en god idé at søge råd i din bank. Lad pengene komme ud og arbejde og vær én af dem, der også har fordele af de højere renter.

Jakob Vejlø, Chefstrateg i BankInvest

BankInvests chefstrateg Jakob Vejlø er en fast del af panelet på FINANS, der løbende bringer kommentarer fra specialister og meningsdannere. 

FINANS er Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie.

Læs Jakob Vejløs kommentar på Finans.dk

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 5. oktober 2023
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld