Menu

Søg på sitet

Morgenkommentaren: Aktiemarkedet har kurs mod comeback i 2023

Kommentar

Det er realistisk, at vi kan begynde at se konturerne af ny økonomisk fremgang i slutningen af det nye år. Og hvis investorpsykologien også retter sig over det kommende år, er der potentiale for et comeback til aktiemarkedet.

Tre forhold vil være af afgørende betydning for aktieåret 2023: Renteudviklingen, indtjeningsperspektiverne og ren og skær markedspsykologi.

Aktieinvestorerne har her i 2022 lært på den hårde måde, hvor kraftigt rentestigninger kan slå igennem. Tabsgivende vækstaktier med et muligt overskud et godt stykke ude i fremtiden er blevet særlig hårdt ramt, ofte med kursfald på 60 pct. eller mere. Samlet set er MSCI Growth-aktieindekset faldet ca. 30 pct., mens MSCI World Value kun er faldet ca. 10 pct., målt i dollar.

Det positive perspektiv er, at obligationsrenterne sandsynligvis har toppet og ikke kommer op på nye højere niveauer. I Danmark var 30-årige realkreditlån næsten oppe at ramme 7 pct. i oktober, drevet af rentestigninger i USA og Tyskland. Der er efter vores vurdering her tale om en rentetop, som vi ikke kommer til at se igen i en lang periode.

Centralbankerne er vel at mærke ikke færdige med at sætte de korte renter op. Men det er indregnet i markedet. Investorerne tror i stigende grad på, at den meget høje inflation kommer markant ned i 2023. Dynamikken taler for, at de lange renter, særligt i USA, vil falde i 2023. Det vil gavne aktiemarkedet i USA og internationalt.

2023 vil sandsynligvis byde på moderat tilbagegang i den amerikanske og europæiske økonomi, der vil mærke de fulde effekter af højere renter og inflation. Økonomiske nedgangsperioder varer imidlertid sjældent særlig længe. Det er meget realistisk, at vi kan begynde at se konturerne af ny økonomisk fremgang i slutningen af 2023. Det bør blive omsat til mere positive estimater for virksomhedernes indtjening ind i 2024.

Så er der markedspsykologien. Det er her, kompleksiteten og uforudsigeligheden virkelig ligger. Det handler om mennesker, og hvorledes vi vurderer risikoen ved at investere. Jo mere optimistiske og tillidsfulde, vi bliver, jo mere er vi villige til at handle aktiekurserne på højere niveauer og en dyrere prisfastsættelse i forhold til forventet indtjening og renter. Større pessimisme og risikoaversion, f.eks. under indtryk af krigens gang i Ukraine, skaber naturligt nok større pres på kurserne.

Status her og nu er, at investorerne er i den pessimistiske lejr. Det gælder i særdeleshed de institutionelle investorer, som f.eks. pensionskasser. Forventningerne til vækst- og indtjening er presset helt i bund. Et flertal har meldt ud, at de har færre aktier i porteføljerne end normalt. Der er altså klart plads til en markant forbedring både psykologisk og i forhold til nye investeringer ind i aktiemarkedet.

Både renteudviklingen og indtjeningsperspektiverne taler for et højere niveau for aktiemarkederne på ét års sigt. Hvis investorpsykologien også retter sig over det kommende år, er der potentiale for et nyt comeback til aktiemarkedet i 2023 som helhed.

BankInvests chefstrateg Jakob Vejlø er en fast del af panelet "Morgenkommentaren" på Finans.dk, der er Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie.

Morgenkommentaren skrives på skift af profilerede skribenter med særlig indsigt i finansverden.

Læs Jakob Vejløs morgenkommentar på Finans.dk

Jakob Vejlø er chefstrateg i BankInvest

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 29. december 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld