Menu

Søg på sitet

Morgenkommentaren: 2023 har kimen til at byde på positive overraskelser

Kommentar

Forbrugertilliden er historisk lav. Erhvervstilliden er presset. Aktie- og obligationskurserne er raslet ned i år. Krigen fortsætter dag for dag. De globale perspektiver ind i 2023 tegner ganske usikre, økonomisk, finansielt og geopolitisk.

På den økonomiske front er konsensus blandt økonomerne, at 2023 tegner svagt. Den amerikanske økonomi ventes at vokse beskedne 0,4 pct. inflationsjusteret. Danmarks økonomi ventes at stå bomstille. Tyskland ventes at se en tilbagegang på 0,7 pct. Arbejdsløsheden ventes at stige. Boligpriserne at falde. Og det kan blive værre, end prognoserne tilsiger.

Men det kan også blive bedre end forventet!

Tre vigtige faktorer

Vi peger her på tre faktorer, der vil kunne overraske positivt med bredere konsekvenser, økonomisk, finansielt, politisk og menneskeligt.

Krigen i Ukraine

Den første og altoverskyggende er krigen i Ukraine. Det kvalificerede bud er nok, at krigen fortsætter i flere år med fronter, der bølger frem og tilbage inden for Ukraines grænser. Den positive overraskelse kunne ligge i, at der rent faktisk indgås en våbenhvile eller en betinget fredsaftale i 2023. Ifølge amerikanske militærkilder har begge parter mistet henved 100.000 soldater, enten omkomne eller alvorligt sårede. Dertil kommer de civile og materielle tab.

Det er voldsomme tal, og på et tidspunkt kan prisen blive for høj og tvinge modparterne til bordet, også presset af det øvrige verdenssamfund. Fred vil være en vigtig katalysator for gradvis lavere energi- og råvarepriser, selvom sanktionerne på Rusland må forventes at blive fastholdt i en længere periode.

Kinas Økonomi

Den næste faktor handler om Kinas økonomi. Den ideologiske konflikt mellem Vesten og Kina bliver stadig mere tydelig, spændingerne mellem Kina og det vestligt støttede Taiwan mere presserende, og den teknologiske krig mere intens. Kina er stadig delvist presset af covid-19 restriktioner og pres på den enorme ejendomssektor.

Men der er tegn på en marginal opblødning af de internationale relationer, som møderne mellem præsident Xi Jinping og henholdsvis præsident Biden og kansler Scholz indikerer. Og inden for Kinas grænser er der tegn på en mere ekspansiv kredit- og finanspolitik, mere støtte til ejendomssektoren, og en lidt mindre restriktiv coronapolitik. Det kan blive kimen til en positiv kinesisk vækstoverraskelse i 2023, til gavn for den globale økonomi.

Inflationen

Den tredje faktor er inflationen, som lige nu undergraver husholdningernes købekraft, drejer pengepolitikken i strammere retning og lægger restriktioner på finanspolitikken i mange lande. I USA og Europa er der forventninger om, at inflationen vil falde i 2023 men til niveauer, der stadig vil være over centralbankernes mål på ca. 2 pct. årlig inflation.

Den seneste amerikanske inflationsrapport var imidlertid en kærkommen positiv overraskelse. Og det er slet ikke umuligt, at inflationen i USA ender på eller under 2 pct. i slutningen af 2023. Det vil lette presset på centralbankerne, sende obligationsrenterne ned og skabe positive ringvirkninger ind i økonomien.

Hver af disse positive udfald vil kunne sende aktiemarkedet betydeligt i vejret i 2023. Falder alle tre forhold i hak, vil det kommende år byde på et rigtigt ’Bull-Marked’. Vi får se!

BankInvests chefstrateg Jakob Vejlø er en fast del af panelet "Morgenkommentaren" på Finans.dk, der er Jyllands-Postens digitale erhvervsmedie.

Morgenkommentaren skrives på skift af profilerede skribenter med særlig indsigt i finansverden.

Læs Jakob Vejløs morgenkommentar på Finans.dk

Jakob Vejlø er chefstrateg i BankInvest

Dato: 25. november 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld