Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer en ny indeksaktiefond, BIX USA Aktier ESG Universal. Fonden investerer i en bred portefølje af amerikanske aktier og er sammensat, så den ligger tæt op ad benchmarket, ESG Universal.

Fondens benchmark, ESG Universal, følger det brede amerikanske aktieindeks med den væsentlige forskel, at virksomheder vægtes i forhold til deres ESG-praksis. Det betyder, at BIX USA Aktier ESG Universal undervægter selskaber med dårlig ESG-score og omvendt favoriserer de bedste. Selskaber inden for kontroversielle våben, fx landminer, klyngebomber, biologiske og kemiske våben, vælges helt fra.

BIX USA Aktier ESG Universal er egnet som supplement til en aktivt forvaltet investeringsportefølje, som ønsker en bred eksponering imod amerikanske aktier. Fonden henvender sig til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år.

Tegningsperioden løber til og med den 25. november og BIX USA Aktier ESG Universal forventes at have første handelsdag den 1. december.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 21. november 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld