Menu

Søg på sitet

BankInvest investerer i tysk boliggigant med ESG-fokus

Obligationer

BankInvest har i løbet af foråret i flere omgange købt obligationer i tyske Vonovia, der er EU’s største boligudlejningskoncern.

Tilbage i marts deltog den svanemærkede obligationsfond Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling i Vonovias første grønne obligationsudstedelse, hvor provenuet gik til klimaforbedringer i form af bl.a. modernisering med klimaoptimering, installering af solceller og indkøb af el-biler til deres håndværkere. Og i sidste uge var fonden Virksomhedsobligationer Investment Grade blandt køberne i forbindelse med en nyudstedelse, der skal medfinansiere Vonovias overtagelse af Berlins største lejlighedsudbyder, Deutche Wohnen, med 115.000 lejemål. Med opkøbet vil Vonovia råde over 550.000 lejemål med en gennemsnitlige lejlighedstørrelse på 63 m2.

Vonovias lejligheder efterspørges især af lejere fra mellem- og lavindkomstgrupperne i Tyskland. På miljøsiden har Vonovia en erklæret ambition om, at ejendomsmassen skal være klimaneutral senest i 2050, og at CO2-udledningerne skal reduceres med 40 % frem mod 2030. De målrettede CO2-ambitioner og eksponeringen mod et lejersegment, der efterspørger moderne boliger til en rimelig husleje, betyder, at Vonovia scorer højt på parametrene miljø, social ansvarlighed og ansvarlig ledelse, i daglig tale ”ESG”.

BankInvest har flere års historik med Vonovia. Virksomhedsobligationer Investment Grade har siden Vonovias børsnotering i 2013 i lange perioder været investeret i den tyske boliggigant. På trods af store opkøb gennem årene har Vonovia fastholdt en stabil kreditvurdering (BBB+) og en fornuftig belåningsgrad.

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 18. juni 2021
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld