Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Morningstar Fund Award 2023

Morningstar Fund Award 2023

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,44 1,98 1,09 -3,55 -1,09
Benchmark 0,37 2,57 1,96 -3,69 -1,05
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt -13,32 -0,48 2,78 5,64 -1,65
Benchmark -13,67 -0,85 2,78 5,98 -1,40
Udbytte 0,00 2,40 1,30 1,60 0,70
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

68,25

Indre værdi

68,44

Emissionskurs

68,04

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

4,00

Korrigeret varighed

4,30

Effektiv rente

Data fra: 22.09.2023

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 4,57
Sharpe Ratio 0,14
Information Ratio -0,58
Tracking Error (%) 0,49

Data fra: 31.08.2023

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.227

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

Løbende omkostninger (%)

0,94

Transaktionsomkostninger (%)

0,23

Max. emissionstillæg (%)

0,29

Max. indløsningsfradrag (%)

0,29

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Forvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jens Korsgaard Skriver

  Jens Korsgaard Skriver

  Porteføljeforvalter

 • Anders Preisler Skovgaard

  Anders Preisler Skovgaard

  Porteføljeforvalter

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld