Menu

Søg på sitet

Andelsklassen er en UCITS-ETF, som er aktivt forvaltet. Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er f.eks. udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en karakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer på bankinvest.dk/kreditkarakter. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

Bæredygtigt aftryk

Bæredygtigt aftryk

Morningstar Rating™

Årligt afkast

2019 2018 2017 2016 2015
Produkt 5,64 -1,65 1,96 3,36 -1,09
Benchmark 5,98 -1,40 2,28 4,73 -0,96
Udbytte 1,60 0,70 2,10 2,10 2,80

Afkast i perioden

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,44 0,21 -0,54 1,29 1,75
N/A N/A N/A N/A N/A

Data fra: 04.08.2020

79,32

Indre værdi

79,52

Emissionskurs

79,12

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

5,10

Korrigeret varighed

1,20

Effektiv rente

Data fra: 04.08.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%) 3,95
Sharpe Ratio 0,81
Information Ratio -0,44
Tracking Error (%) 0,50

Data fra: 31.07.2020

Kommentar

Afskaffelse af minimumsudlodninger 2012
I 2012 blev hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Herefter udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0010296813

Startdato

09.06.2017

Investeringsunivers

Obligationer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

6.032

Benchmark

Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Før 30/06/2016 Merrill Lynch EMU Corporates afdækket til DKK.

Forening

Investeringsforeningen BankInvest

ÅOP

0,76

Indd. handelsomk.

0,32

Løbende omkostninger

0,69

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Porteføljeforvalter

 • Carsten Horn Nielsen

  Carsten Horn Nielsen

  Chefporteføljeforvalter

 • Jens Korsgaard Skriver

  Jens Korsgaard Skriver

  Analytiker

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld