Menu

Søg på sitet

Kreditkarakterer

Låntageres kreditværdighed, det vil sige deres anslåede evne til at kunne betale deres lån tilbage, er et centralt vejledende element for investorer på det internationale finansmarked.

For eksempel har mange større investorer faste regler for, hvor kreditværdig en udsteder skal være, før de må investere i et værdipapir. Ofte er der også regler for, hvordan fordelingen af obligationer skal være i en portefølje med værdipapirer med høj og lav kreditværdighed.

Bedømmelsen af udstederne, som kan være: Lande, realkreditinstitutter, virksomheder samt obligationer, foretages af kreditvurderingsinstitutter som Moody's og Standard & Poor's. Institutterne følger samme type karakterskala, men benytter lidt forskellig terminologi. For eksempel kalder Standard & Poor's den højest opnåelige langsigtede karakter for AAA, mens den betegnes Aaa hos Moody's.

Udstedere med en anslået god tilbagebetalingsevne og lille konkursrisiko tildeles en høj kreditværdighed og kan normalt nøjes med at betale en lav rente på deres obligationer, mens udstedere med en større konkursrisiko - eller lav kreditværdighed - må betale en højere rente.

Karaktererne opdeles i praksis i en øvre gruppe "Investment Grade", der indikerer en relativt høj kreditværdighed, og en nedre gruppe "Speculative Grade", der indikerer en relativt lav kreditværdighed. "Investment Grade"-gruppen omfatter karakterer fra BBB-/Baa3 og opefter.

 

Læs mere om de enkelte bureauers karakterskalaer.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld