Menu

Søg på sitet

Value Globale Aktier: et stærkt bidrag til en robust aktie-portefølje

Aktier

BankInvest lancerer et nyt aktieprodukt, Value Globale Aktier, som finder de ’billigste’ aktier inden for hver sektor gennem en kombination af kvantitativ og fundamental analyse.

Der har ikke de seneste tyve år været en større forskel i prisen på ’billige’ og ’dyre’ selskaber på de globale aktiemarkeder end i dag.

Value-aktier er kendetegnet ved selskaber, der handles billigt i forhold til deres fundamentale værdi og dermed på længere sigt vil give et afkast, som er bedre end aktiemarkedet generelt. Omvendt er dyre aktier dem, der handles dyrt i forhold til den fundamentale værdi.

”Vi vurderer, at potentialet for value-aktier aldrig har været større siden dotcom-krisen”, siger Nils Lodberg. Chefporteføljeforvalter for Value Globale Aktier

”Vi lancerer Value Globale Aktier, fordi det er en ’byggeklods’ som i porteføljesammenhæng har manglet i BankInvests produktsortiment og som efterspørges af vores distributører og deres kunder”, siger Nils Lodberg.

Value Globale Aktier bygger på den value-komponent – eller strategi, der udgør en ud af fem investeringsstrategier i Basis Globale Aktier.

 

Kilde BankInvest. Backtest foretaget af BankInvests investeringsteam og udelukkende til illustrative formål. Vi gør opmærksom på at historiske data ikke er en garanti for den fremtidige udvikling. Klik på grafen for højere opløsning.

120-150 aktier efter en nøje udvælgelse

Målet for Value Globale Aktier er at levere et langsigtet, attraktivt afkast til investorerne ved at investere i en portefølje af 120-150 value-aktier, der er fundet gennem en stringent kombination af kvantitativ (computermodel) og fundamental analyse (regnskabsanalyse, vurdering af forretningsmodel og værdiansættelse).

Produktet skaber værdi gennem fem dimensioner:

  1. Rensning af investeringsuniverset – en computeralgoritme fjerner selskaber med højeste sandsynlighed for regnskabsmanipulation eller konkurs.
  2. BankInvests ansvarlige tilgang til investering. Dvs. ESG-forhold, normbaseret screening og aktivt ejerskab (stemmer på generalforsamlinger).
  3. Medvinden fra value-præmien i aktiemarkedet.
  4. BankInvests forbedring af value-præmien (differentierer via sektorinvesteringer i stabile forbrugsaktier og telekommunikation)
  5. Fundamental analyse på aktieniveau.

”Vi analyserer hver enkelt industrigruppe indenfor en sektor og køber herefter de billigste selskaber. Vi ønsker ikke en skævvredet portefølje, og derfor er porteføljen sektorneutral og regionsneutral i forhold til verdensmarkedsindekset. Det er for at undgå en overvægt af selskaber inden for sektorer, der er under pres fx finans, luftfart og bilindustrien. Vi ønsker samtidig en ligevægtet portefølje for at undgå virksomhedsspecifik risiko”, siger Nils Lodberg.

Ved at bruge Value Globale Aktier strategisk i en aktieportefølje kan det gøre porteføljen mere robust og samtidig øge merafkastet. Dertil kommer, at der er mulighed for at købe en gruppe af aktier på historisk fornuftige niveauer.

Ændring af navn, investeringsramme og sammenligningsindeks (benchmark)

Value Globale Aktier er i praksis en ændring af en bestående afdeling, USA Large Cap Aktier, som får ændret navn, investeringsrammer og sammenligningsindeks (benchmark).

USA Large Cap Aktier, hvis investeringsproces består af en kvant allokering mellem faktorerne Value og Momentum, har ikke opnået den forventede, kommercielle succes hos investorerne og distributørerne, som i stedet har efterspurgt et value-aktieprodukt med et bredere perspektiv end USA-aktier.

Den anbefalede investeringshorisont er mindst 5 år.

Dato: 12. december 2019
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld