Menu

Søg på sitet

Trods stærkt 2019: Danske aktier ikke dyre

Aktier

Med 31,3 % i afkast – og et forspring på 4,7 %-point til markedet - har afdelingen Danske Aktier i 2019 kurs mod det klart bedste afkastår siden jubelåret 2015. Alligevel er danske aktier ikke dyrere i forhold til europæiske og globale aktier inden for samme sektor.

Vi er midt i december, og BankInvests team på danske aktier, Niels Andersen, Stefan Ingildsen og Kitty Grøn, kan puste lidt ud på bagkanten af 3. kvartals hektiske regnskabstsunami, hvor teamet med Niels Andersens ord ”ramte alt perfekt”. Det kan aflæses på årets afkast, der frem til 18. december kunne opgøres til 31,3 % mod sammenligningsindeksets 26,5 %.

Opskrift på afkast

Der kræver lidt held at ramme alt perfekt, men hårdt arbejde at gøre sig fortjent til det.

Resultatet er funderet på stram forvalterdisciplin med daglig optimering af porteføljen og konsekvent udnyttelse af irrationel adfærd i markedet.

Afdelingen stiller skarpt på selskaber med indtjeningskraft, stærke ledelser og evne til at skabe fremgang i egen ret ved for eksempel at udnytte vækstlommer.

Markedets overordnede konjunkturanalyser bruger teamet til gengæld ikke kræfter på.

”Vores erfaring er, at aktievalg og porteføljesammensætning baseret på konjunkturanalyser ikke skaber merafkast. Vi er mere opmærksomme på selskaber, der kan skabe egen fremgang, uanset konjunkturudviklingen”, siger Niels Andersen.


Ikke dyrere end konkurrenterne

Netop evnen til at skabe vedvarende fremgang har i årevis kendetegnet mange større danske selskaber, der konkurrerer globalt inden for sektorer som medicinal, medico, transport og energi. Her er danske selskaber mest danske af navn.

”Rent risikomæssigt er danske aktier globale aktier. Derfor er det globale risici, som påvirker danske aktier, og ikke lokale danske politisk eller økonomiske forhold”, siger Niels Andersen.

Og de gør det godt, de globale danske aktier. Så godt, at det vil være forkert at kalde danske aktier ”dyre” trods årets flotte kurstigninger.

”Når vi regner på, hvad vi betaler for én krones overskud i et veldrevet dansk selskab kontra en tilsvarende udenlandsk konkurrent inden for samme sektor, så er danske aktier ikke dyre. Indtjeningskvaliteten er høj, og det betaler man for”.


Stærke ledelser og stabil indtjening

Forklaringen på de velindtjenende danske selskaber skal i høj grad findes for bordenden, mener Niels Andersen. Det handler om ledelse.

”Det er min helt uvidenskabelige vurdering og erfaring, at danske selskaber generelt er bedre ledet end tilsvarende globale selskaber, og det sætter sig i aktiekursen. Det handler om alt fra fokusering, internationalisering og vilje og evne til tilpasning, til  fokus på værdiskabelse og afkast på investeret kapital. Når det er sagt, skal man ikke underkende vigtigheden af at præstere igen og igen. Har man som virksomhed leveret indtjeningsfremgang og skabt værdi uafbrudt i 10-20 år, høster man også frugterne.”


To nye trends

Når Niels Andersen kigger tilbage på 2019, er der især to forhold, der stikker ud og peger frem.

Det ene er, at markedet er blevet nyheds-immunt.  

”Aktiemarkedet reagerer anderledes på udefrakommende begivenheder. Nyheder, der før kunne få markedet til at bevæge sig kraftigt op og ned, giver i dag stort set intet udslag. Det er nyt. Det skyldes nok i stor grad, at alternativerne til aktier er få, og med stadigt mere negative renter er den effekt nok længerevarende.”


ESG-bolden ruller

Den anden trend er det store fokus på ESG-faktorer, altså virksomhedens arbejde med miljø, sociale forhold og ledelse.

”Der er kommet meget mere opmærksomhed på ESG. Det er en sneboldseffekt. Vi holder i gennemsnit møder med to selskaber hver dag, og vi drøfter ESG mindst hver anden gang. Vi vil vide,  hvordan de tænker, og hvordan de opfører sig. ESG er en risikofaktor, og når vi som investorer kan aflæse ESG-risikoen korrekt, kan vi skabe et bedre afkast”, siger Niels Andersen.

Danske selskaber scorer generelt højt på ESG, både fordi der er stor opmærksomhed på det fra ledelsernes side og fordi mange danske selskaber opererer i sektorer, som i sig selv giver medvind på ESG-barometeret, fx vindmølleindustrien. Og kniber det med ESG-viljen, skubber BankInvest gerne på.

”Vi opfordrer selskaberne til at udfylde ESG-bureauernes rating-skemaer. Ikke fordi vi tvivler på, at de virksomheder, som interesserer os, opfører sig ordentligt. Men fordi en god ESG-rating betyder noget for vores afkastmuligheder.”

Danske Aktier KL

InvesteringsuniversHovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.

Samlet formue: 3,3 mia. DKK

Gennemsnitligt afkast de seneste 5 år: 13,43 %
(pr. 17.12.2019 andelsklasse A)

Morningstar Rating™:
4 stjerner

 

Niels Andersen
Niels Andersen
Chefporteføljeforvalter
 

Stefan Ingildsen
Stefan Ingildsen
Seniorporteføljeforvalter
 

Kitty Grøn
Kitty Grøn
Assistentporteføljeforvalter

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om udviklingen i afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Eventuel omtale af selskaber og værdipapirer skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tallene i materialet er historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Afdelingen er en aktivt forvaltet UCITS-ETF, og afdelingens beholdninger gøres løbende tilgængelige på www.bankinvest.dk. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Dato: 18. december 2019
Produkter:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld