Menu

Søg på sitet

Afdelingen investerer globalt i obligationer, obligationsbaserede UCITS og/eller investeringsinstitutter med stor eksponering til dansk realkredit, udenlandske statsobligationer samt globale virksomhedsobligationer med både høj og lav kreditkvalitet. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på over 3 år.

Bemærk, at afdelingen for nærværende kan have negative forventede afkast efter samfundsforudsætningerne og/eller horisontafkast og derfor muligvis ikke er egnet til visse investorer. Eksempelvis vil afdelingen alt andet lige ikke være egnet til investorer, der har mulighed for at placere indlån i pengeinstituttet til en bedre rente.

Indekseret afkast

Afkast i perioden (%)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,40 3,64 N/A N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte (kr. pr. bevis)

Årligt afkast (%)

2019 2018 2017 2016 2015
N/A N/A N/A N/A N/A
2,96 -0,10 2,04 3,49 -0,29
N/A N/A N/A N/A N/A

103,93

Indre værdi

104,20

Emissionskurs

103,65

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

3,40

Korrigeret varighed

1,70

Effektiv rente

Data fra: 23.10.2020

Risiko

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061272903

Startdato

20.04.2020

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

149

Benchmark

50 % (50 % Nordea DK Bond CM 2Y Gov og 50 % Nordea DK Mortgage Callable CM 5Y. Denne del revægtes månedligt). 15 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 25 % CIBOR 3M tillagt 1 procentpoint. 5 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 5 % (50 % JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt). Revægtes dagligt.

Forening

Værdipapirfonden BankInvest

ÅOP (%)

0,66

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,59

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager

Forvalter

 • Michael Hauch

  Michael Hauch

  Obligationschef

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld