Menu

Søg på sitet

Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen.
Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 80 %, men andelen kan svinge mellem 75 % og 85 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 20 %, men andelen kan svinge mellem 15 % og 25 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.
Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt 10,75 2,21 17,26
Benchmark 10,17 1,89 16,59
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt 6,62 9,23
Benchmark 7,25 9,50
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt 17,72 -16,18 22,55 4,61 24,66
Benchmark 16,64 -13,00 21,73 5,18 23,94
Udbytte 8,50 0,00 24,60 6,70 12,50
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

97,18

Indre værdi

97,18

Emissionskurs

97,18

Indløsningskurs

N/A

Afkast i dag

Data fra: 14.06.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 11,95 12,40 N/A N/A
Sharpe Ratio 0,36 0,63 N/A N/A
Information Ratio -0,25 -0,15 N/A N/A
Tracking Error (%) 2,01 1,73 N/A N/A

Data fra: 31.05.2024

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0060907103

Startdato

05.01.2018

Investeringsunivers

Blandede

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

12

Benchmark

80% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 20% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

Forening

Investeringsforeningen BI

Løbende omkostninger (%)

0,95

Transaktionsomkostninger (%)

0,01

Max. emissionstillæg (%)

0,00

Max. indløsningsfradrag (%)

0,00

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Investér i din fremtid med Darwin

Darwin gør det nemt at investere dine penge, så du kan indfri dine drømme og mål. Darwin er et alternativ til, at have dine penge stående på en opsparingskonto i banken. Du kommer hurtigt i gang med at investere med vores Darwin-app.

Hent Darwin app

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld