Menu

Søg på sitet

Afdelingens midler placeres globalt i aktiebaserede Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktieporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF.

Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Da afdelingen er nystartet vil data i en periode være begrænset

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -2,26 3,59 -8,54 N/A N/A
Benchmark -2,61 3,09 -7,82 19,42 9,13
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark -13,48 28,20 5,42 29,50 -5,62
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

90,61

Indre værdi

90,61

Emissionskurs

90,61

Indløsningskurs

-0,382 %

Afkast i dag

Data fra: 24.03.2023

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061679420

Startdato

01.02.2022

Investeringsunivers

Aktier

Børsstatus

Unoteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

15

Benchmark

iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk.

Forening

Investeringsforeningen BI

Løbende omkostninger (%)

0,99

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Type

Udbyttebetalende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Realisation

Investér i din fremtid med Darwin

Darwin gør det nemt at investere dine penge, så du kan indfri dine drømme og mål. Darwin er et alternativ til, at have dine penge stående på en opsparingskonto i banken. Du kommer hurtigt i gang med at investere med vores Darwin-app.

Hent Darwin app

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld