Menu

Søg på sitet

BI Erhvervsejendomme A/S placerer sine midler i finansielle instrumenter med eksponering mod udlejede danske erhvervsejendomme og/eller ejendomsselskaber, der investerer i erhvervsejendomme. Selskabet kan placere op til 10 % af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke opfylder ovenstående kriterier.

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt -0,35 -1,15 -0,24 2,45 N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2021 2020 2019 2018 2017
Produkt 5,59 2,10 5,79 N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md., 1, 3, og 5 år viser rullende afkast for perioden. Afkast over 1 år er beregnet pro anno. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

227,96

Indre værdi

N/A

Afkast i dag

Data fra: 25.11.2022

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lav risiko

Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Finanstilsynets risikoangivelse

Gul

Risiko Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%) 2,61
Sharpe Ratio 1,14
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: 31.10.2022

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061026549

Startdato

19.06.2018

Investeringsunivers

Alternativer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

7.411

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

BI Erhvervsejendomme A/S

ÅOP (%)

1,68

Ind. handelsomk. (%)

0,00

Løbende omkostninger (%)

0,81

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Selskabet ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen). Selskabet har ikke bæredygtig investering som sit mål.

De miljømæssige og sociale karakteristika opfyldes bl.a. i forbindelse med Selskabets arbejde med certificeringen efter den anerkendte DGNB-standard, som ser på bygningernes sociale, økonomiske, og miljømæssige bæredygtighed.

Derudover bidrager Selskabet ydermere til EU’s miljømål ved bl.a. at bygge og eje bygninger designet til at minimere energiforbrug og CO2 gennem hele livscyklussen.

Selskabets miljømæssige bæredygtighed bliver vurderet ud fra om investeringernes økonomiske aktivitet bidrager til et eller flere af EU’s miljømål, ikke væsentligt skader EU’s miljømål, og udøves i overensstemmelse med OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s vejledende principper for erhvervslivet og menneskerettigheder.

Selskabet er underlagt BankInvests generelle politik for samfundsansvar, ansvarlige investeringer og bæredygtighedsrisici. Politikken kan tilgås her: Sådan arbejder vi - BankInvest

Selskabet har intet benchmark.

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld