Menu

Søg på sitet

BI Erhvervsejendomme A/S placerer sine midler i finansielle instrumenter med eksponering mod udlejede danske erhvervsejendomme og/eller ejendomsselskaber, der investerer i erhvervsejendomme. Selskabet kan placere op til 10 % af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke opfylder ovenstående kriterier.

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

ÅTD 1 md. 1 år
Produkt -0,07 0,37 -0,43
Benchmark N/A N/A N/A
Udbytte

Gns. afkast

3 år 5 år
Produkt -1,90 0,45
Benchmark N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte

2023 2022 2021 2020 2019
Produkt -4,57 -4,32 5,59 2,10 5,79
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytter er udtrykt i procent.

210,40

Indre værdi

-0,00 %

Afkast i dag

Data fra: 27.05.2024

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Horisont 3 år 5 år 7 år 10 år
Standardafvigelse (%) 4,48 3,68 N/A N/A
Sharpe Ratio -0,78 -0,12 N/A N/A
Information Ratio N/A N/A N/A N/A
Tracking Error (%) N/A N/A N/A N/A

Data fra: 30.04.2024

Kommentar

» Børsmeddelelser vedr. BI Erhvervsejendomme A/S

» Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BI Erhvervsejendomme A/S

I forbindelse med storaktionærmeddelelser benyt mailadressen:
[email protected]

BI Erhvervsejendomme A/S havde pr. 31. marts 2024 en samlet gearing (nettogæld/egenkapital) på 1,6 %, og andelen af aktiver i selskabet, som på grund af den illikvide natur er omfattet af særlige foranstaltninger, udgjorde 100,5 %.

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061026549

Startdato

19.06.2018

Investeringsunivers

Alternativer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

4.065

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

BI Erhvervsejendomme A/S

Løbende omkostninger (%)

0,82

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

1,12

Max. indløsningsfradrag (%)

5,00

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld