Menu

Søg på sitet

BI Boligejendomme A/S placerer sine midler i finansielle instrumenter med eksponering mod danske boligejendomme og/eller ejendomsselskaber, der investerer i boligejendomme. Størstedelen af ejendommene er udlejet. Selskabet kan placere op til 10 % af sine midler i finansielle instrumenter, der ikke opfylder ovenstående kriterier.

Artikel 8

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Bæredygtighedsprofil

Indekseret afkast
Årligt afkast vises kun, når der er afkastdata for hele kalenderåret.

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

1 md. i år 1 år 3 år 5 år
Produkt 0,21 -6,44 -16,14 N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

2022 2021 2020 2019 2018
Produkt N/A N/A N/A N/A N/A
Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A
Udbytte N/A N/A N/A N/A N/A
År-til-dato-afkast "i år" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser). For afdelinger, der er lanceret i indeværende år, viser "i år" afkastet fra afdelingens startdato. Afkast for 1 md. og 1 år viser løbende afkast for perioden. Afkastene for 3 og 5 år er annualiserede og viser gns. årligt afkast for perioden. Årligt afkast vises, når der er afkastdata for hele kalenderåret. Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent. Evt. udbytte er opgjort i procent.

167,17

Indre værdi

N/A

Afkast i dag

Data fra: 22.09.2023

Risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Investeringsproduktets kompleksitet

Ikke-kompleks

Risiko Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%) N/A
Sharpe Ratio N/A
Information Ratio N/A
Tracking Error (%) N/A

Data fra: N/A

Kommentar

Nyttige links:


I forbindelse med storaktionærmeddelelser benyt mailadressen: [email protected]

Stamdata & nøgletal

ISIN

DK0061797461

Startdato

21.06.2022

Investeringsunivers

Alternativer

Børsstatus

Noteret

Porteføljeforvalter

BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Samlet formue (mio. kr.)

1.105

Benchmark

Afdelingen har intet benchmark.

Forening

BI Boligejendomme A/S

Løbende omkostninger (%)

0,74

Transaktionsomkostninger (%)

0,00

Max. emissionstillæg (%)

0,92

Max. indløsningsfradrag (%)

5,00

Type

Akkumulerende

Valuta

DKK

Beskatningsform

Lager (kapitalindkomst)

Kontakt dit pengeinstitut for at høre mere om, hvordan du kan investere i afdelingen.

Distributører og samarbejdspartnere

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld