Menu

Søg på sitet

Pressemeddelelse: Stabile tal i BI Erhvervsejendomme A/S

Nyt fra BankInvest

Ejendomsselskabet BI Erhvervsejendomme A/S, der investerer i udlejede danske erhvervsejendomme forvaltet af PFA, realiserede i årets første halvår af 2021 et resultat på 123 mio. kroner, svarende til en egenkapitalforrentning på 2,1 %. Det viser den netop offentliggjorte halvårsrapport.

Egenkapitalen udgjorde på statusdagen 6.427 mio. kr., svarende til en indre værdi pr. aktie på 224,1 mod 219,4 ved årets begyndelse.
Resultatet flugter med forventningen om et resultat for hele 2021 svarende til en egenkapitalforrentning på 3,0%-4,0%. Det er bedre end forventet ved årets indgang.

”Resultatet er tilfredsstillende og udviklingen stabil. Ejendomsporteføljen har kun i meget begrænset omfang været påvirket af følgerne af Corona-krisen. Det er samtidig vores vurdering, at porteføljens sammensætning og placering i efterspurgte områder i primært København er godt gearet til at imødekomme de ændrede krav på bagkanten af Corona-krisen”, siger selskabets direktør Ole Mikkelsen. Han henviser til, at behovet for solo kontorpladser ventes at falde, mens efterspørgslen på fleksibel indretning, tv-studier, avancerede mødefaciliteter, mv. omvendt ventes at stige.

Ejendomsporteføljen består pr. 30. juni 2021 af 284 erhvervsejendomme, hvoraf 77 ejendomme repræsenterende mere end 80% af den samlede porteføljeværdi ejes af PFA. De øvrige ejes via joint venture-selskaber med ATP, Industriens Pension og Topdanmark.
Hovedparten er kontorejendomme i København, som er udlejet til solide lejere på længere lejekontrakter. Den gennemsnitlige lejekontraktlængde udgør ca. 6 år, og betalingsevnen blandt de 381 lejere steg en anelse, således at restancerne ved udgangen af 1. halvår faldt til 1,0% af årslejen mod 1,3% ultimo 2020.

BI Erhvervsejendomme gennemførte i begyndelsen af året en kapitalforhøjelse. Provenuet på 937 mio. kr. er fuldt investeret. Selskabet overvejer at gennemføre endnu en kapitalforhøjelse i løbet af efteråret.

Dato: 29. september 2021 / Opdateret: 25. maj 2022
Produkter:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld