Menu

Søg på sitet

Investorer placerer endnu en mia. kr. i BankInvests ejendomsprodukt

Alternative investeringer
Ejendommen Axel Towers på Axeltorv i hjertet af København er en del af ejendomsporteføljen. Shutterstock.

Ejendommen Axel Towers på Axeltorv i hjertet af København er en del af ejendomsporteføljen. Shutterstock.

Private investorer strømmer ind i BI Erhvervsejendomme A/S, der nu er Danmarks næststørste børsnoterede ejendomsselskab med en formue på 3,5 mia. kr. Investorerne har netop investeret 1 mia. kr. i produktet, der er et alternativ til investeringer i aktier og obligationer.

Almindelige private investorer har for alvor taget budskabet til sig om, at investeringer i såkaldte alternativer, fx erhvervsejendomme, kan være et godt supplement til investeringer i aktier og obligationer.

Dels giver erhvervsejendomme risikospredning i investorernes porteføljer, da ejendomme som aktivklasse har en lav grad af kursmæssig sammenhæng med aktier og obligationer. Dels tilbyder ejendomsproduktet et forventet godt afkast mod lav risiko.


Strategisk samarbejde med PFA om alternativer til private

BI Erhvervsejendomme A/S er resultatet af et strategisk samarbejde mellem BankInvest og pensionsselskabet PFA og er det første ejendomsprodukt inden for såkaldte alternativer rettet mod private investorer. BI Erhvervsejendomme blev lanceret og børsnoteret i juni sidste år.

Produktet giver almindelige investorer mulighed for at investere i en eksisterende portefølje af udlejede erhvervsejendomme, der forvaltes og ejes af PFA. Der er tale om en konservativ, sund ejendomsportefølje beliggende i København og større jyske byer.

Afkastet på investeringen kommer dels fra den løbende pengestrøm fra husleje og drift, dels fra værdistigninger af selve ejendommene. I 2018 gav BI Erhvervsejendomme målt fra produktets start i juni til ultimo 2018, et afkast på 2,23 % efter omkostninger. I år har BI Erhvervsejendomme givet et afkast på 1,6 % (pr. 23. april 2109).

"Vi er meget tilfredse med efterspørgslen. BI Erhvervsejendomme er blevet solgt til flere kundesegmenter bredt i vores distributionskreds af pengeinstitutter og er anvendt til private banking-kunder, i pensionsordninger, til frie midler og i porteføljepleje-aftaler”, siger Andrea Panzieri, investeringsdirektør i BankInvest.

Investorerne har netop tegnet aktier for godt en mia. kr. i BI Erhvervsejendomme, og det er er anden gang siden lanceringen sidste år, at kapitalen forhøjes i selskabet. Dermed har private investorer nu placeret ca. 3,5 mia. kr. i BI Erhvervsejendomme.

Ejendomsproduktet er bedst egnet til investorer, som har en lang investeringshorisont (minimum fem år).

Dato: 25. april 2019
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld