Menu

Søg på sitet

Ny Small Cap Danske Aktier-fond starter med 100 mio. kr.

Aktier

Ny risikovillig kapital på 100 mio. kr. er på vej til danske vækstselskaber uden for fondsbørsens C25-aktieindeks. Det blev resultatet af tegningen i fonden BankInvest Small Cap Danske Aktier, der har Vækstfonden som ankerinvestor. Resultatet er tilfredsstillende.

BankInvest har netop lanceret en ny aktiefond Small Cap Danske Aktier, der har som mål at investere i dygtige, børsnoterede selskaber med vækst i forretning og indtjening. Der bliver tale om investeringer i små og mellemstore vækstselskaber uden for fondsbørsens store C25-aktieindeks.

Tegningsperioden i BankInvest Small Cap Danske Aktier er netop afsluttet. Private investorer – 221 kunder fra pengeinstitutter over hele landet – har tegnet godt 50 mio. kr. Vækstfonden kommer med et tilsvarende beløb. Det giver i alt 100 mio. kr.

”Small Cap Danske Aktier er et spændende nyt produkt til private banking og andre formuende private investorer. Vores distributør-pengeinstitutter har gjort en stor indsats med at markedsføre produktet over for relevante kunder. Tegningsresultatet er tilfredsstillende også set i lyset af det aktuelt negative danske aktiemarked”, siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

Efter en generelt pæn kursudvikling i år for danske aktier, har det danske aktiemarked siden august været negativt med kursfald. Aktieindekset OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, som BankInvests danske detail aktie-produkter måles op mod, er faldet -10,28% siden toppunktet ultimo juli.

De danske aktier fortsatte kursfaldene under tegningsperioden for Small Cap Danske Aktier (26. september – 9. oktober 2018) med -6,92% og -7,58% (OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte henholdsvis OMX Copenhagen C25 TR).

Fortsat stærk tro på vækst- og indtjeningspotentiale

Trods det aktuelle kursbillede på aktiemarkedet har BankInvest fortsat en stærk tro på vækst- og indtjeningspotentialet i de danske børsnoterede selskaber.

Forventningen er, at Small Cap Danske Aktier vil få et løbende inflow af midler fra private investorer de næste 12 måneder, og så vil Vækstfonden også tilføre midler. Statens finansieringsfond vil på sigt kunne komme med op til 200 mio. kr. til danske Small Cap Danske Aktier.

 ”Det er positivt at Small Cap Danske Aktier nu kan komme i gang med at investere i det danske børsmarked for vækstselskaber, så vi får flere og mere solide børsnoteringer. Det vil kunne styrke handlen med aktierne generelt og på sigt også interessen for de lidt mindre selskaber. Vi ser frem til at følge fondens udvikling”, siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden, som understreger, at Vækstfonden er en langsigtet investor, der forventer et tilfredsstillende, risikojusteret afkast.

Om BankInvest:

BankInvest-koncernen er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på godt 138 mia. kr. BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og ejes i dag af 38 danske lokale og landsdækkende pengeinstitutter.

 

Om Vækstfonden:

Vækstfonden er statens finansieringsfond. Siden 1992 har fonden arbejdet for at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden har medfinansieret vækst i over 7.300 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 22,5 mia. kr. De virksomheder, Vækstfonden har medfinansieret, havde i 2017 tilsammen en omsætning på over 98 mia. kr. og flere end 63.500 medarbejdere.

Dato: 11. oktober 2018
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld