Menu

Søg på sitet

BankInvest og selskabets distributører (pengeinstitutter) giver nu almindelige investorer mulighed for at investere indirekte i en solid ejendomsportefølje, der forvaltes af PFA. Det sker gennem det børsnoterede BI Erhvervsejendomme A/S, som i første omgang forventes at få en formue på to mia. kr. Ejendomsproduktet er bedst egnet til investorer, som har en lang investeringshorisont (minimum fem år).

BankInvest har indgået et strategisk samarbejde med Danmarks største, kommercielle pensionsselskab PFA om at give almindelige investorer og bankkunder en mulighed for at investere indirekte i en eksisterende portefølje af udlejede erhvervsejendomme, som forvaltes af PFA. Der er tale om en konservativ, sund ejendomsportefølje primært beliggende i København.

"BankInvest ønsker i lighed med pensionsselskaberne at kunne tilbyde almindelige kunder investeringer i alternative aktivklasser. I dette tilfælde erhvervsejendomme. Det er investeringer som er et godt supplement til investeringer i børsnoterede aktier og obligationer", siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

BankInvest indleder i denne måned markedsføringen af BI Erhvervsejendomme A/S over for en række pengeinstitutter og deres kunder. Aktierne i BI Erhvervsejendomme forventes optaget til første handel og notering på Nasdaq den 19. juni 2018.

BankInvests ejendomsprodukt giver investorerne mulighed for at sprede risikoen i deres opsparing og tilbyder et forventet, godt afkast med lav risiko:

  • Et forventet afkast på ca. 3,25 % p.a. efter omkostninger
  • En lavere risiko målt ved standardafvigelse end eksempelvis danske obligationer
  • En mulighed for kunderne at diversificere deres investeringer som følge af en lav grad af sammenhæng med aktier og obligationer

BI Erhvervsejendomme A/S' aktie vil være eksponeret mod PFAs bestående danske erhvervsejendomsportefølje i primært København. Ejendomsporteføljen vurderes en gang i kvartalet af en ekstern valuar og forvaltes i henhold til internationale standarder for såkaldt ”lav-risiko” (”Core”).

"Vi er meget tilfredse med ejendomsproduktet og porteføljeegenskaberne. Det har været et komplekst udgangspunkt, og vi har arbejdet på løsningen i et år. Vi er lykkedes med at strukturere ejendomsproduktet på en måde, så BI Erhvervsejendomme A/S’ aktie er et værdipapir på lige fod med andre typer af værdipapirer, og dermed kan indgå i kundernes øvrige investeringer", siger Andrea Panzieri, investeringsdirektør i BankInvest.

Strukturen i ejendomsproduktet er sådan, at PFA via et nyoprettet K/S-selskab udsteder en obligation, hvoraf BI Erhvervsejendomme A/S køber for i første omgang to mia. kr.

De penge, som PFA får i kassen fra aktionærerne i BI Erhvervsejendomme, skal pensionsselskabet sammen med stigende pensionsindbetalinger frem mod 2022 bruge på at øge investeringerne i udenlandske ejendomme med op mod 17 mia. kr.

"PFA har en stærk pipeline af danske projekter, som vi ønsker at lægge til vores nuværende portefølje. Da vi samtidig ønsker at øge vores eksponering mod udenlandske ejendomme giver dette samarbejde os god mulighed for os for at opnå det bedste af to verdener. De midler, som frigøres gennem samarbejdet med BankInvest og BI Erhvervsejendomme, skal bruges til at udbygge den danske erhvervsportefølje og øge vores ejendomsinvesteringer i udlandet", siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Normalt er alternative aktivklasser, også ejendomme, mindre omsættelige end gængse børsnoterede aktier og obligationer. Det gælder også i BI Erhvervsejendomme. Det betyder, at der normalt først vil kunne købes eller sælges aktier, når en anden aktionær i BI Erhvervsejendomme ønsker at handle.

Som minimum vil investorerne på månedlig basis kunne indløse (tilbagesælge) aktierne, selv om der ikke vil være nye investorer, der er klar til at købe. Indløsning vil så ske til NAV (indre værdi) mod et fradrag.

"Vi har fundet en rimelig balance mellem hensynet til investors indløsningsmuligheder og den langsommere omsættelighed, som der er i en alternativ aktivklasse som ejendomme, hvor investors investeringshorisont bør ligge på mindst fem til syv år", siger Andrea Panzieri.

Dato: 14. maj 2018
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld