Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer ny Small Cap Danske Aktier-fond

Aktier

Vækstfonden og private investorer går sammen om at investere i vækstselskaber for op mod 800 mio. kr.

Der er mange lovende vækstaktier og små og mellemstore selskaber uden for fondsbørsens store C25-aktieindeks. BankInvests danske aktieteam vil investere i 10-15 af de bedste selskaber gennem ny Small Cap aktiefond med Vækstfonden som ankerinvestor.

En række dygtige, børsnoterede selskaber med vækst i forretning og indtjening lever i skyggen af fondsbørsens store C25-aktieindeks med Danmarks største noterede virksomheder.

Ny risikovillig kapital, der vil komme fra formuende private investorer og det statslige Vækstfonden, bliver nu rettet mod feltet af stærke, potentielle vækstaktier, som med tiden måske kan udvikle sig til at blive ”folkeaktier” i C25-indekset.

BankInvest lancerer en ny aktiefond Small Cap Danske Aktier, der med en forventet formue på op til 800 mio. kr., vil investere i 10-15 af de bedste selskaber uden for C25-indekset. Vækstfonden vil ved fuldtegning af Small Cap Danske Aktier-fonden komme med 200 mio. kr. ud af de 800 mio. kr.

Det er første gang, at Vækstfonden går i partnerskab med en investeringsforening (kapitalforvalter) som medinvestor.

”Vi vil gerne være med til at udvikle det danske børsmarked for vækstselskaber, så vi får flere og mere solide børsnoteringer og samtidig får styrket handlen med aktierne i de lidt mindre selskaber med en stærk vækstcase. Med investeringen i BankInvests nye Small Cap Danske Aktier-fond har vi mulighed for at ramme netop den del af markedet, og vi ser meget frem til at følge fondens udvikling”, siger Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden, som understreger, at Vækstfonden er en langsigtet investor, der forventer et tilfredsstillende, risikojusteret afkast.

”Danmark har et godt udbud af mindre og mellemstore selskaber med en stærk markedsposition. Danske virksomheder opererer jo ofte i nicher, hvor de står stærkt, og vi møder generelt fokuserede og konkurrencemindede ledelser”, siger Niels Andersen, seniorporteføljeforvalter for BankInvests danske aktier-porteføljer og Small Cap Danske Aktier.

”Vi er meget tilfredse med at få Vækstfonden som partner. Vi har et stærkt forvalterteam, der kan udfordre Small Cap-ledelserne, og bringer via vores distributionsnet af pengeinstitutter risikovillig kapital til børsmarkedet. På den måde kan vi medvirke til at gøre børsmarkedet mere effektivt”, siger Lars Bo Bertram, adm. direktør i BankInvest.

Den nye fond er en såkaldt kapitalforening og adskiller sig fra BankInvests øvrige produkter, som er målrettet private investorer, på et par punkter.  

For det første er benævnelsen ”Small Cap” bredere end Københavns Fondsbørs’ definition. Investeringsuniverset omfatter således alle danske aktier, som ikke er med i C25-indekset. Det vil sige, at børsværdien på et selskab kan variere fra under 100 mio. kroner til over 10 mia. kr. Det brede felt er nødvendigt for at sikre tilstrækkeligt med kandidater at vælge fra. 

Børsværdi på knap 3.500 mia. kr.

For det andet vil fondens portefølje være ”koncentreret” og kan derfor være investeret i så få som 10 aktier. Intervallet er 10-15 styk. Fonden kan også investere op til 10 % i unoterede, danske aktier, der dog typisk vil være i et forstadie til børsnotering.

Når man kigger på Københavns Fondsbørs ovenfra, er det påfaldende, hvor meget de 25 mest handlede selskaber i C25-indekset fylder i det samlede billede. Af den samlede børsværdi på knap 3.500 mia. kr., står C25-selskaberne for de godt 2.900 mia. kr., selv om de udgør under 15 % af det samlede antal børsnoterede selskaber.

Den stærke koncentration tiltrækker analytikernes og de internationale investorers opmærksomhed og gør det sværere for de lidt mindre selskaber at kommunikere strategier og resultater til markedet.

Men for professionelle aktører som BankInvests porteføljeforvaltere er det på mange måder en fordel. Det giver mulighed for at opdage selskabets potentiale, før andre ser det.

Likviditet er altid en udfordring ved investeringer i mindre selskaber. Novo Nordisk og DSV-aktier kan hurtigt afsættes i store portioner, men investerer man i mindre selskaber, kan det blive dyrt at komme hurtigt ud af aktien, fordi køberne er færre.

”Vores aktieunivers omfatter i princippet også de mindste aktier på minibørser som First North, hvor den daglige handel er sparsom. Derfor har vi fastlagt særlige indløsningsregler, der giver os lidt længere tid til at finde en køber til en fair pris, når en større investor vil sælge sine beviser”, siger Niels Andersen.

BankInvest Small Cap Danske Aktier er målrettet den formuende private investor, som typisk har en investeringshorisont på mindst fem år. Tegningsperiode:  26. september – 9. oktober 2018. (Begge dage inkl.) 

Dato: 24. september 2018
Produkter:
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld