Menu

Søg på sitet

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023

BankInvest produkter

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2023 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.

De forventede satser er udtrykt i kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2022 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2023 2022
BIX Danske Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0061532322 1,40 2,70
BIX Globale Aktier ESG Universal KL DK0061133709 9,20 22,40
BIX USA Aktier ESG Universal A DK0061279163 2,30 0,00
Bæredygtige Klimaaktier A DK0062265153 0,00 -
Bæredygtige Klimaobligationer A DK0062265666 0,30 -
Danske Aktier A DK0016060346 5,90 7,60
Emerging Markets Aktier A DK0060516854 0,00 0,00
Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 0,00 0,00
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 0,00 6,70
Europæiske Aktier Ansvarlig Udv. A DK0062500179 0,00 -
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) DK0061409711 0,00 1,20
Globale Aktier Ansvarlig Udvikling A DK0061271426 1,30 3,80
Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling A DK0061295870 0,00 0,00
Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 7,00 14,60
Korte Danske Obligationer A DK0016109614 1,00 0,10
Korte HY Obligationer A DK0061066255 0,00 0,00
Lange Danske Obligationer A DK0016109531 0,00 0,00
Mellemlange Danske Obligationer A DK0015908719 0,00 0,00
Value Globale Aktier A DK0060978716 0,00 16,30
Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 0,00 0,00
Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 0,00 0,00
Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2023 2022
Fokus Danske Aktier KL* DK0060853349 0,00 2.575,00
Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 3,20 0,00
Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2023 2022
Optima 10 KL DK0060762540 0,00 0,00
Optima 30 KL DK0060762623 0,00 0,00
Optima 55 KL DK0060762706 0,00 0,00
Optima 75 KL DK0060762896 1,30 0,00
Optima Aktier KL DK0061533569 0,00 0,00
Optima Rente A DK0061272747 0,00 0,00

Det understreges, at de anførte tal for 2023 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.

*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2024, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 6. februar 2024 med valør den 8. februar 2024.

Dato: 8. december 2023 / Opdateret: 11. december 2023
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld