Menu

Søg på sitet

Aconto-udbytte for regnskabsåret 2022

BankInvest produkter

Bestyrelserne i Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select samt  Værdipapirfonden BankInvest har vedtaget at foretage aconto-udlodning, som det fremgår af nedenstående.

Udbytterne vil fragå afdelingernes/klassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.

Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 6. februar 2023. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 7. februar 2023.

Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 9. februar 2023.

Udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling den 26. april 2023.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2022
BIX Globale Aktier ESG Universal KL DK0061133709 22,40
BIX USA Aktier ESG Universal A DK0061279163 0,00
Danske Aktier A DK0016060346 7,60
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A DK0061532322 2,70
Emerging Markets Aktier A DK0060516854 0,00
Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 0,00
Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 0,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 0,00
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 6,70
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) DK0061409711 1,20
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A DK0061271426 3,80
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A DK0061295870 0,00
Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 14,60
Korte Danske Obligationer A DK0016109614 0,10
Korte HY Obligationer A DK0061066255 0,00
Lange Danske Obligationer A DK0016109531 0,00
Mellemlange Danske obligationer A DK0015908719 0,00
Value Globale Aktier A DK0060978716 16,30
Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 0,00
Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 0,00
Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2022
Fokus Danske Aktier KL DK0060853349 2.575,00*
Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 0,00
Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2022
Optima 10 KL DK0060762540 0,00
Optima 30 KL DK0060762623 0,00
Optima 55 KL DK0060762706 0,00
Optima 75 KL DK0060762896 0,00
Optima Aktier KL DK0061533569 0,00
Optima Rente A DK0061272747 0,00

Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.

*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.

Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når de er vedtaget på foreningernes ordinære generalforsamling den 26. april 2023. For Værdipapirfonden BankInvest er udbytterne er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens årsrapport for 2022 den 8. marts 2023.

Se børsmeddelelser om de forventede udbyttesatser

 

Dato: 25. januar 2023
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld