Menu

Søg på sitet

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022

BankInvest produkter

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2022 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.

De forventede satser er udtrykt i kroner. De endelige udbytter for regnskabsåret 2021 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2022 2021
BIX Globale Aktier ESG Universal KL DK0061133709 22,60 10,50
BIX USA Aktier ESG Universal A DK0061279163 0,00 -
Danske Aktier A DK0016060346 7,30 9,70
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A DK0061532322 2,70 1,60
Emerging Markets Aktier A DK0060516854 0,00 7,90
Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 0,00 0,00
Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 0,00 0,00
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 0,00 2,60
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 7,50 27,60
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) DK0061409711 1,50 4,40
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A DK0061271426 3,90 11,10
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A DK0061295870 0,00 0,00
Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 14,40 29,50
Korte Danske Obligationer A DK0016109614 0,00 0,40
Korte HY Obligationer A DK0061066255 0,00 0,00
Lange Danske Obligationer A DK0016109531 0,00 0,00
Mellemlange Danske obligationer A DK0015908719 0,00 0,00
Value Globale Aktier A DK0060978716 15,00 5,30
Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 0,00 2,40
Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 0,00 2,20
Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2022 2021
Fokus Danske Aktier KL* DK0060853349 2.275,00 7.600,00
Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 0,00 61,60
Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2022 2021
Optima 10 KL DK0060762540 0,00 3,00
Optima 30 KL DK0060762623 0,00 5,30
Optima 55 KL DK0060762706 0,00 7,50
Optima 75 KL DK0060762896 0,00 9,60
Optima Aktier KL DK0061533569 0,00 18,80
Optima Rente A DK0061272747 0,00 1,60

Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.

*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.

Det understreges, at de anførte tal for 2022 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2023, således at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 7. februar 2023 med valør den 9. februar 2023.

Dato: 13. december 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld