Menu

Søg på sitet

Tegningsprospekt og Central Investorinformation til BIX USA Aktier ESG Universal

BankInvest produkter

BIX USA Aktier ESG Universal er en indeksfond, som investerer i en bred amerikansk portefølje af selskaber med gode egenskaber inden for miljø, sociale forhold og god ledelse (ESG).

BIX USA Aktier ESG Universal henvender sig til investorer med en lang investeringshorisont på minimum fem år og med en høj risikoprofil. 

 

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 1. november 2022

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld