Menu

Søg på sitet

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BI, afdeling Lav

Nyt fra BankInvest

Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. november 2022, kl. 13.00, i nedennævnte:

Investeringsforeningen BI, afdeling Lav

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K.

Der serveres ikke traktement i forbindelse med generalforsamlingen. Enhver investor i afdelingen indbydes til at deltage i generalforsamlingen.

 

Adgangskort

Anmodning om adgangskort kan ske elektronisk via bankinvest.dk/portal på investorportalen ved anvendelse af NemID senest den 14. november 2022. Adgangskortet vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mail-adresse, der er angivet i investorportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på din smartphone/tablet eller udskrevet. Stemmekort udleveres på generalforsamlingen ved fremvisning af adgangskort.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 14. november 2022, kl. 23.59.


Fuldmagt

Investorer, der ikke har mulighed for eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand.

Fuldmagt skal være foreningen i hænde senest den 14. november 2022, kl. 23.59.

Fuldmagt kan gives ved at udfylde, underskrive og returnere fuldmagtsblanketten (som kan downloades herunder) til BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, pr. post, pr. e-mail til [email protected] eller udfyldes elektronisk via bankinvest.dk/portal.

 

Dokumenter i forb. med generalforsamlingen

Dato: 7. november 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld