Menu

Søg på sitet

Tegningsprospekt og Central Investorinformation til Børsnoterede Alternativer

BankInvest produkter

Børsnoterede Alternativer giver private investorer mulighed for at investere i en samlet portefølje med forskellige alternativer.

Fonden investerer i fire overordnede alternativklasser med hver deres styrke i ét produkt. En mindre andel investeres i andre alternativer. Det giver en eksponering med stor risikospredning.

Børsnoterede Alternativer er især egnet som supplement til en investeringsportefølje med aktier og obligationer og er velegnet til investorer med en investeringshorisont på minimum fem år. Der er risiko for, at afkastet kan svinge betydeligt og i perioder være negativt.

 

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 9. september 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld