Menu

Søg på sitet

Selskaber med ESG-fokus gav bedst afkast i 2021

Analyse

2021 var et særdeles godt afkastår, og det var særlig godt for investorer, der ejede selskaber med høj fokus på ESG*. Det viser en afkastanalyse, som BankInvest har lavet på tværs af det globale investeringsunivers i 2021.


Afkast i 2021 fordelt efter ESG-score

Kilde: MSCI ESG. Selskaber vist fra AAA (bedst) til CCC (dårligst). Afkast målt i DKK.

Analysen viser, at selskaber med gode ESG-egenskaber generelt klarede sig bedre end det generelle marked (”Total”), mens selskaber med lav ESG-score generelt klarede sig dårligere. Som eksempel fik selskaberne med den højest ESG-score AAA et gennemsnitligt afkast på 42,9 pct., se figuren. Resultatet stemmer med en tidligere undersøgelse fra oktober 2020, der viste en positiv indvirkning på afkastet, når en global aktieportefølje øger fokus på ESG.


Robust under kriser

I BankInvests svanemærkede aktiefond, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling, er der særligt skrappe krav til virksomhedernes ESG-egenskaber. Fonden har samtidig vist sig at være robust under januar måneds store aktiekorrektion. Siden årsskiftet (fra 1. jan til 10. februar 2022) har Globale Aktier Bæredygtig Udvikling således opnået et afkast, der er cirka 3,5 procentpoint bedre end hvad 12 sammenlignelige større fonde med ESG-fokus gennemsnitligt har opnået i samme periode.


CO2 og verdensmål

Analysen for 2021 har også undersøgt afkasteffekten hos virksomheder med fokus på CO2-udledning og FN’s Verdensmål. Her kunne der ikke findes en klar sammenhæng, i hvert fald ikke for afkaståret 2021. Investeringsfonde med bæredygtigt fokus fravælger typisk olie- og gasselskaber, der har nydt godt af de kraftigt stigende energipriser i 2021. Dette fravalg synes dog ikke at have belastet afkastet i fonde med bæredygtigt fokus nævneværdigt i 2021, viser analysen.


*ESG = øget fokus på miljø (Environment), sociale forhold (Social) og ledelse (Governance)

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 14. februar 2022
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld