Menu

Søg på sitet

Pilen peger nedad for investorernes aktieafkast i 2022

Analyse

Efter stærkt aktieår i 2021 venter mere moderate afkast. Meget afhænger af prisfastsættelsen på aktier, der kan komme under pres.

Med tre uger tilbage af 2021 kan vi så småt skimte omridset af et globalt aktieafkast på den solide side af 20 pct. De fleste markedsanalytikere er samtidig enige om, at 2022 bliver mere behersket. Nogen peger på 0-5 pct. i afkast. Andre på 5-10 pct. i afkast.

Prognosen fra ”Rådet for Afkastforventninger”, som er sat i verden for at guide pensionskasser og kapitalforvaltere om de næste års forventede afkast, peger på et globalt aktieafkast over de næste fem år på 5,6 pct. årligt på de udviklede markeder. På emerging markets forventer rådet et årligt afkast på 7,5 pct.

Zoomer vi ind på perspektiverne for det amerikanske eliteindeks, S&P500, er der stor uenighed blandt førende investeringsbanker. Goldman Sachs ser S&P500 i kurs 5.100 ved udgangen af 2022, en kursstigning på 12 pct. fra dagens niveau. Morgan Stanley er mildt sagt uenig. De ser et S&P500, som lander på 4.400 ultimo 2022 lig med et kursfald på knap fire pct. To store amerikanske banker med betydelige analyseressourcer og adgang til stort set samme information ser altså helt forskelligt på det kommende års udvikling.

Det illustrerer - måske ikke overraskende - at vi lever i en verden med betydelig usikkerhed. Ikke bare usikkerhed med hensyn til den samfundsøkonomiske udvikling, og hvorledes denne transformeres over i selskabernes indtjening. Men også usikkerhed, når det handler om, hvordan aktiemarkedet bør ”prisfastsættes” i form af f.eks. det centrale nøgletal Price Earnings (P/E), som udtrykker kursniveauet i forhold til den forventede indtjening.

Netop på det sidste område skilles vandene betydeligt. I øjeblikket handler S&P500 på et kursniveau, der svarer til 21 gange den forventede indtjening det kommende år. Investor betaler altså 21 dollar for at få andel i 1 dollar forventet indtjening. Det er relativt ”dyrt” i en historisk kontekst. Det langsigtede gennemsnit ligger på ca. 16.

Det er samtidig værd at bemærke, at de to store Wall Street-banker faktisk ikke er så uenige om, at indtjeningen vil stige mærkbart i 2022 og 2023. De er altså ret enige om ”E”-et i P/E. Men de er stærkt uenige om ”P”-et, altså hvordan markedet vil blive prisfastsat. Morgan Stanley ser P/E falde betydeligt. De mener, at kursniveauet er for højt i forhold til den forventede indtjening. Goldman ser P/E blive fastholdt omkring det aktuelt høje niveau. Kurserne kan godt stige i takt med indtjeningen.

Mange faktorer spiller ind på aktiemarkedets prisfastsættelse. Det handler bl.a. om vækstforventninger, renteniveau og investorernes risikovillighed. I BankInvest er vi selv af den overbevisning, at P/E-niveauet på S&P500 vil ligge lavere i slutningen af 2022. Vi lægger vægt på den historiske sammenhæng mellem lange (real-)renter på de amerikanske statsobligationer, og P/E på S&P500.

Hvis renterne i USA stiger i 2022, som vi regner med, vil P/E på S&P500 sandsynligvis falde under 20. Vi tror til gengæld på, at indtjeningsfremgangen bliver ret positiv i både 2022 og 2023. Tilstrækkelig til at sikre, at kursniveauet på S&P500 vil ligge noget højere end dagens niveau i slutningen af næste år. Vi bliver ikke overraskede, hvis S&P500 rammer kurs 5.000 i løbet af 2022, omkring 10 pct. højere end aktuelt. Aktier tegner fortsat til at være en god investering, men hold øje med prisfastsættelsen.

Analysen har været bragt på finans.dk.

Dato: 14. december 2021

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld