Menu

Søg på sitet

Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021

BankInvest produkter

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2021 for Investeringsforeningen BankInvest, Kapitalforeningen BankInvest Select og Værdipapirfonden BankInvest er foreløbigt beregnet.

De forventede satser er udtrykt i kroner. De endelige udbytter for regnskabsåret 2020 er ligeledes angivet nedenfor.

Investeringsforeningen BankInvest ISIN 2021 2020
Danske Aktier A DK0016060346 9,30 5,30
Danske Aktier Indeks Bæredygtig A DK0061532322 1,50 -
Globale Aktier A (Columbia Threadneedle) DK0061409711 1,50 -
Globale Aktier Bæredygtig Udvikling A DK0061271426 7,90 3,90
Globale Aktier Indeks KL DK0061133709 9,30 2,70
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A DK0061295870 - 0,90
Emerging Markets Aktier A DK0060516854 7,30 -
Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 - -
Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 - 5,80
Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 2,70 -
Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 26,60 0,60
Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 28,40 1,00
Korte Danske Obligationer A DK0016109614 0,50 0,10
Korte HY Obligationer A DK0061066255 - 4,70
Lange Danske Obligationer A DK0016109531 - 1,00
Mellemlange Danske obligationer A DK0015908719 - 0,40
USA Small Cap Aktier A DK0060571289 63,70 -
Value Globale Aktier A DK0060978716 - -
Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 1,90 0,40
Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 2,30 1,30
Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2021 2020
Fokus Danske Aktier KL* DK0060853349 7.575,00 3.900,00
Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 60,80 32,00
Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2021 2020
Optima 10 KL DK0060762540 2,90 2,30
Optima 30 KL DK0060762623 5,00 2,90
Optima 55 KL DK0060762706 7,30 4,10
Optima 75 KL DK0060762896 8,90 5,70
Optima Rente A DK0061272747 1,70 0,10

Alle udbytter er angivet i kr. pr. bevis.

*) Afdelingen har en stykstørrelse på 25.000.

Det understreges, at de anførte tal for 2021 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på de respektive foreningers ordinære generalforsamlinger eller for Værdipapirfonden BankInvests vedkommende bliver godkendt af bestyrelsen.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2022, således at de vil fragå afdelingernes indre værdi den 8. februar 2022 med valør den 10. februar 2022.

Dato: 10. december 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld