Menu

Søg på sitet

BankInvest lancerer Emerging Markets Korte Obligationer KL

BankInvest produkter

Torsdag den 10. juni starter tegningen af investeringsbeviser i Emerging Markets Korte Obligationer KL.

Afdelingen har fokus på at optimere det absolutte afkast gennem en køb og behold strategi, der investerer i virksomhedsobligationer med kort restløbetid og med stor spredning på udstedere fra Emerging Markets regioner.

Afdelingen er et supplement til traditionelle danske obligationer i en obligationsportefølje, dog med en øget kreditrisiko men en lav rentefølsomhed. Afdelingen er udbyttebetalende.


Tegningsperioden løber fra den 10. juni til den 23. juni (begge dage inkl.). For mere information, kontakt din bankrådgiver.

Tegningsmateriale

Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information. Informationen findes på bankinvest.dk.

Dato: 7. juni 2021 / Opdateret: 8. juni 2021

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld