Menu

Søg på sitet

Forsinkede udbytter i afdelinger med virksomhedsobligationer

BankInvest produkter

Som meddelt 1. februar, har investeringsforeningens bestyrelse i lighed med tidligere år besluttet at udbetale acontoudbytter for regnskabsåret 2020.

I år er udbetalingen af acontoudbytte imidlertid forsinket for BankInvests afdelinger med virksomhedsobligationer (dog ikke Korte HY Obligationer).

Forsinkelsen skyldes en række lovændringer, der har til formål at lukke skattehuller. De nye love har haft den utilsigtede sideeffekt, at der er opstået usikkerhed om, hvordan man skattemæssigt håndterer en særlig type obligationer (”hybrid kernekapital”).

Skattestyrelsen er blevet rykket for et bindende svar, men det lader vente på sig.

Det er i skrivende stund derfor uklart for BankInvest (og en række andre danske investeringsforeninger), om der skal tilbageholdes udbytteskat for den pågældende aktivtype.

Som følge af den manglende afklaring bliver acontoudbyttet forsinket for følgende andelsklasser:

  • DK0061295870 Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling A
  • DK0061296092 Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling W
  • DK0010296813 Virksomhedsobligationer IG A
  • DK0060822708 Virksomhedsobligationer IG W
  • DK0060461424 Virksomhedsobligationer HY A
  • DK0060822971 Virksomhedsobligationer HY W

Udbytterne udbetales dog senest umiddelbart efter godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling den 22. april.


Læs mere:
» Aconto-udbytte for regnskabsåret 2020

 

Dato: 1. februar 2021 / Opdateret: 16. februar 2021
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld