Menu

Søg på sitet

Højt Udbytte Aktier: Mere bæredygtig, mere ansvarlig, samme kvalitet.

Aktier

BankInvest Højt Udbytte Aktier trimmer formen. Afdelingen har kurs mod sit hidtil største merafkast. Tobakken er kvittet, og med det igangværende frasalg af olieaktier bliver ansvarligheden og bæredygtigheden mere synlig.

Med snart ti års erfaring hører Højt Udbytte Aktier til blandt de mest veletablerede investeringsfonde på det danske marked. I 2018 blev Højt Udbytte Aktier hædret med en eftertragtet Lipper Award, og afdelingen har fire stjerner hos Morningstar. Højt Udbytte Aktier er fortællingen om stabilitet. Porteføljen, der er sammensat af ca. 50 udbyttebetalende kvalitetsselskaber, har i 2020 gjort det ca. 5 procentpoint bedre end  sit sammenligningsindeks (pr. 1. december 2020).  Det er den hidtil største forskel.

Øget fokus på ansvarlighed og bæredygtighed

I tråd med hele BankInvest-koncernens fokus på mere ansvarlighed og bæredygtighed i investeringerne har Højt Udbytte Aktier også øget indsatsen på dette område.

Det gælder fx beslutningen om ikke længere at investere i producenter af tobak. I 2020 blev porteføljens sidste tobaksaktie solgt.

Investeringer i fossile brændstoffer er også under afvikling. Fremover vil der ikke blive investeret i producenter af fossile brændstoffer, hvilket i praksis er olieselskaber som Total, Shell, BP, Exxon og Chevron. Salget af porteføljens få olieaktier, er allerede godt på vej.

”Verden vil være afhængig af olie mange år frem. Men det bliver op ad bakke for olieselskaberne de kommende ti år med CO2-afgifter, investeringer til omstilling og regninger for oprydning. I de kommende år er pengene sandsynligvis bedre investeret andre steder”, siger Michael Clemens.

ESG har altid været med

ESG er et andet mål for ansvarlighed, som er blevet meget omtalt i de senere år. ESG[1] handler om at vurdere virksomhedernes miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold - og i Højt Udbytte Aktier har det altid været en fast del af analysearbejdet.

”Som investor vil vi gerne have, at ledelsen i de virksomheder vi investerer i, tager disse ting alvorligt. Det mindsker simpelthen risikoen ved investeringen. For eksempel viser forskning, at selskaber, som betaler udbytte, har mindre risiko for svindel med regnskaberne. Det er endnu en god grund til at fokusere på selskaber, der betaler udbytter”, siger Michael Clemens.

God score

Højt Udbytte Aktiers indbyggede fokus på ansvarlighed kommer til udtryk i de bæredygtighedsrapporter, som hvert kvartal bliver udarbejdet for alle BankInvest aktiefonde. Her kan man læse, at Højt Udbytte Aktier kun udleder halvt så meget CO2 som indekset, og på ESG-fronten scorer porteføljen næsthøjeste karakter.

[1] Environmental, Social and Governance

Teamet bag Højt Udbytte Aktier

Afdelingen forvaltes af chefporteføljeforvalter Michael Clemens og porteføljeforvalter Kresten Johnsen, der her i efteråret har fået Aleksander Thor Edemann med om bord. Han kommer fra en stilling som aktieanalytiker hos Nordea.


Michael Clemens


Kresten Johnsen


Aleksander Thor Edemann

Om Højt udbytte aktier

Højt Udbytte Aktier investerer i aktier, der forventer at udbetale et udbytte til aktionærerne. Fonden invester i hele verden og i princippet i alle sektorer, om end producenter af tobak og fossile brændstoffer er fravalgt.

BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og væsentlig investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld