Menu

Søg på sitet

Danskere tjente 115 mia. kr. på investeringsfonde i 2019

Analyse

Stik imod mange forudsigelser blev 2019 det bedste investeringsår siden 2009. Året bød på op- og nedture, men ved årets udgang havde private investorer i danske investeringsfonde tjent 115 mia. kr., skriver Finans Danmark på deres hjemmeside.

Havde man som investor ved årets begyndelse sat penge i alle danske investeringsfonde i forhold til deres respektive formueandele, ville det have givet et afkast på næsten 15 pct. Det er ikke rekord, men placerer 2019 som det bedste investeringsår siden 2009.

”2019 så i perioder ud til at kunne udvikle sig til den ”perfekte storm” med et sammenløb af Brexit, handelskrig og ophør af centralbankernes kvantitative lempelser. Men som året så rent faktisk forløb, blev det et meget godt eksempel på, at det er svært at spå om fremtiden, også på helt kort sigt”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Aktier den store vinder

2019 udmærker sig også ved usædvanligt store afkastforskelle mellem de enkelte kategorier af investeringsfonde. Ikke overraskende har det lave danske renteniveau gjort, at danske obligationer kun har givet et afkast på 3,1 mia. kr., hvilket svarer til et afkast på 1,6 pct. I den anden ende af skalaen ligger aktiefondene. Her har danske og udenlandske aktier tilsammen givet et resultat på godt 90 mia. kr. svarende til et afkast på omkring 27 pct. Resultatet for aktiefondene tegner sig altså for næsten 80 pct. af det samlede afkast.

Danskere spreder risikoen

De danske investorer har været gode til at placere deres investeringer i forhold til afkastudviklingen. Lidt over halvdelen af de nye midler, der blev investeret i danske investeringsfonde i 2019, er placeret i blandede fonde. Disse fonde investerer typisk i både aktier og obligationer, og har derfor en god risikospredning. Afkastet på denne kategori af investeringsfonde var på 11,4 pct. Investeringsfonde, der investerer i udenlandske aktier, var med en andel på knap 25 pct. af de nye midler den næstmest populære kategori.

“Selvom 2019 har været et rigtig godt aktieår, er det betryggende at se, at de danske investorer også har fokus på den risikospredning, man får ved at investere i blandede fonde. Disse fonde vil alt andet lige være mere robuste over for det skiftende vejrlig på de internationale kapitalmarkeder. Den store andel af nye midler, der er investeret i disse fonde, peger i retning af, at der her er tale om mere langsigtede investeringer” siger Birgitte Søgaard Holm.

Kilde: Finans Danmark

Dato: 15. januar 2020
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld