Menu

Søg på sitet

Globale økonomiske og politiske koldfronter trækker sammen i horisonten og kan ramme opdriften i aktiekurserne. BankInvests strategiafdeling præsenterer med "Outlook 2019" tre mulige scenarier for de finansielle markeder i 2019. Det mest sandsynlige scenarie byder på moderate stigninger i aktiekurser og renter. Men bjørnen er begyndt at knurre.

Udsigterne for de finansielle markeder for 2019 kan koges ned til et ord: ”Udfordret”.

Vi har nu taget hul på de sidste 12 måneder af et årti med stor økonomiske fremgang i store dele af verden. Men også et årti præget af markante politiske og økonomiske brydninger.

I det ene ringhjørne ser vi et selvbevidst Kina, som har brugt de seneste ti år på at fordoble landets økonomi - og mangedoble den globale politiske indflydelse. De står over for et Vesten præget af store strukturelle vækstudfordringer holdt oppe af en hårdt pumpet pengepolitik.

En ny form for koldfront er ved at sænke sig mellem Kina og USA/Vesten. Glem handelskrig - det handler reelt om den fremtidige globale sikkerhedsbalance mellem to vidt forskellige politiske ideologier.

Samtidig er tilliden mellem Vesten og Rusland på et nyt lavpunkt efter Ukraine, Syrien og Putin-styrets systematiske indblanding i vestlige valghandlinger.

Og som om det ikke var nok, ser vi en række vestlige lande være i splid med både hinanden og sig selv. Storbritanniens Brexit-kaos og Donald J. Trumps trusler mod NATO-samarbejdet bliver akkompagneret af kraftige nationalistiske og populistiske undertoner i mange lande. Senest i Tyskland, hvor selv ikke den afgående ”mutti” Merkel formåede at navigere i et politisk centrum under massivt pres.

Det bliver mere end almindeligt spændende at følge, hvordan de finansielle markeder i 2019 vil klare sig gennem et landskab, som stærke økonomiske og politisk tektoniske kræfter kæmper for at omforme. 


Tre scenarier i 2019

I BankInvest opererer vi med tre mulige scenarier for de finansielle markeder i 2019: Base Case (60%), Bull Case (10%) og Bear Case (30%), hvor tallene i parentes indikerer, i hvor høj grad vi tror på, at de vil indtræffe.

Base Case er et scenarie, hvor de globale aktiemarkeder leverer 0-10% afkast målt i DKK. Bull Case leverer 10-20% afkast, mens Bear Case indebærer negative afkast på -10% til -20%.

I en verden, hvor meget vigtige politiske beslutninger, som fx handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, og mellem USA og EU samt Brexit kan falde ud i vidt forskellig retning, må vi forlade os på sandsynligheder.


BankInvest tror mest på Base Case, dvs. at aktiemarkederne vil stige svagt til moderat, og at renterne vil følge langsomt med op.

Men der er en ubehageligt stor sandsynlighed for, at det ikke går så nemt. Og den opmærksomme læser vil bemærke, at det kedelige bjørne-scenarie er betydelig mere sandsynligt end chancerne for, at tyren igen kommer på græs. 

I overblik ser de tre scenarier således ud:

Base Case (60%): Moderate stigninger i aktier og renter 

  • Scenarie: Den globale, økonomiske vækst har toppet - men verdensøkonomien er langt fra recession. Handelskrigen ‘stabiliseres’ i løbet af 2019, fordi Trump ønsker en aftale med Kina før præsidentvalget i 2020. Kreditvæksten er på vej ned og kan ikke understøtte fremgangen i økonomien i samme tempo som før. De moderat stigende renter og den stigende globale gældsætning giver også modvind til den globale vækstdynamik. Omvendt kan en ekspansiv finanspolitik i USA og Kina trække i den rigtige retning, og muligheden for en ekspansiv finanspolitik i eurozonen kan blive en positiv overraskelse. Og så leverer olieprisfaldet fra 86 til 56 dollar tønden god smøring. Vi undgår en hård Brexit, og EU og Italien enes om en budgetplan. 
  • Aktierne: Pilen peger fortsat op. Vi forventer omkring 5% (mellem 0-10%) globalt aktieafkast målt i DKK, understøttet af en indtjeningsvækst i virksomhederne på 5%. P/E-niveauerne (betaling for en krones overskud) er dykket til mere normale luftlag, og det vil understøtte aktierne i 2019. Stigende lønninger presser omvendt virksomhedernes bundlinjer. USA’s vækstforspring vil aftage i takt med, at effekten af skattesænkninger flader ud, og amerikanske aktier er særdeles dyre i forhold til resten af verdensmarkedet. Forvent comeback til aktier uden for USA. 
  • Renten: Det amerikanske arbejdsmarked strammer til med synlig løninflation, og Federal Reserve (den amerikanske centralbank) sætter renten op 2 gange i 2019 til mellem 50 og 75 basispoint. ECB vælger sandsynligvis at forhale en renteforhøjelse til start 2020. Den 10-årige amerikanske statsrente ligger omkring 3-3,5% og den 10-årige tyske/danske statsrente omkring 0,5-1,0% ved udgangen af 2019. 

Bull Case (10%): Stor aktieoptur og moderat stigende renter

  • Scenarie: BankInvests Bull Case-scenarie læner sig op ad Base Case, men med et par vigtige afvigelser. Vi ser her et scenarie, hvor økonomierne i både USA, Kina og eurozonen overrasker positivt støttet af en positiv udvikling i handelsforhandlingerne mellem USA og Kina. Vi forestiller os her et ”best case”, hvor de allerede indførte toldsatser bliver rullet tilbage. Fed indstiller renteforhøjelserne i lyset af moderat inflation, og på den anden side af Atlanten holder ECB (Den Europæiske Centralbank) renten i ro. Det giver ny næring til aktierne, der igen klatrer op i de høje P/E-niveauer. Et globalt aktieafkast på 10-20% i DKK er sandsynligt, hjulpet godt på vej af aktietilbagekøb fra virksomhedernes side. På rentesiden slutter den 10-årige amerikanske statsrente året i 2,75%-3% og den tyske/danske 10-årige i 0,50-0,75%.

Bear Case (30%): Større aktienedtur og faldende renter

  • Det politiske risikobarometer peger på uvejr, og det er på ingen måde vanskeligt at forestille sig et Bear Case-scenarie for 2019. Vi sætter sandsynligheden til 30%. Den amerikanske centralbank er i gang med at reducere i beholdningen af obligationer. Det trækker dollar-likviditet ud af markedet, og ingen – heller ikke Fed selv – har et godt svar på, hvad det vil betyde for de finansielle markeder.  
  • Scenarie: Handelskrigen mellem USA og Kina bliver total. USA smækker 25% told på al import fra Kina, som svarer igen med modtold, devaluering og boykot af amerikanske virksomheder i Kina. Det kan i 2019 skære 1-2 procentpoint af den økonomiske vækst i begge lande, og dermed kigger vi ind i en recession i 2020. Situationen mudres yderligere af et begrænset globalt potentiale for at iværksætte en ekspansiv penge- og finanspolitik samt usikkerheden i Europa/eurozonen omkring Brexit, Italien med flere. 
  • Aktierne: Globale aktiefald på 10-20% eller mere. Forventninger til indtjeningsvæksten vil falde fra ca. +10% til 0%, og P/E-niveauerne vil falde i tillæg. Det bliver stramme tider for cykliske aktier, mens de ikke-cykliske selskaber med høj rentefølsomhed vinder relativt. Regionalt set kan USA stå tilbage som vinder, men det afhænger af Kinas og Tysklands økonomisk-politiske respons. 
  • Renten: Statsrenterne i de ”sikre havne” vil falde – mest i USA og mindst i Tyskland og Danmark, hvor potentialet er beskedent pga. allerede meget lave renter. Både den amerikanske og kinesiske centralbank har plads til at sænke renterne, men i både ECB og Bank of Japan er potentialet udtømt. Derfor vil vi igen se centralbankerne skrue op for seddelpressen i håb om at fremme likviditeten. En økonomiske nedtur i eurozonen kan desuden stille spørgsmål ved euroens langsigtede overlevelse.
     

Et tvivlsomt jubilæum

Hvad enten man hælder til Bull eller Bear, eller tror mest på det Basis-scenarie, som vi anser som det mest sandsynlige, vil de overordnede tendenser strække sig langt ind i de kommende 20’ere.

Med mindre Trump ryger ud af Det Hvide Hus på en rigsretssag, er der stor sandsynlighed for, at han får fire år til som amerikansk præsident. Xi Jinping kan sagtens sidde på præsidentposten i Kina de næste ti år, Putin vil styre Kreml frem til minimum 2024, mens Merkels afgang og Macrons deroute skaber et vakuum på midten i europæisk politik. 

Om et år, når vi skåler 2020 ind, vil der blive trukket paralleller tilbage til ”De brølende 20’ere” for 100 år siden. Det var en epoke efter 1. verdenskrig fyldt af optimisme, høje vækstrater, teknologisk og industriel fremdrift, et socialt og kulturelt boom - og store gevinster på aktiemarkederne. Det hele kollapsede i 1929, hvor det amerikanske Dow Jones Index faldt 90% frem til 1932 og skabte den værste økonomiske krise i det 20. århundrede.

Vi har heldigvis lov til at blive klogere. Vi kan håbe på, at vor generations 20’ere bliver præget af en ny optimisme, støttet af markante teknologiske fremskridt til gavn for de fleste, lavere konfliktniveau, og generelt større bevidsthed om ”kvalitet og balance” i den økonomiske ekspansion.


Ovenstående er et resumé af de væsentligste konklusioner i BankInvests strategiafdelings omfattende analyse "Outlook 2019". Analysen har også været publiceret i erhvervsmediet InsideBusiness.


Hold dig opdateret

Jakob Vejlø og BankInvests øvrige strategiteam udkommer hver mandag formiddag med Ugekommentaren på video - en kort opsummering af de vigtigste begivenheder.

Dato: 8. januar 2019
Tags:

Nyhedsbrev

Få de bedste nyheder fra BankInvest leveret direkte til din e-mailadresse.

Tilmeld